Collecterooster 2017

Het collecterooster 2017 is beschikbaar.

Collectedatum Collecteomschrijving
05-02-2017 Werelddiaconaat

Noodhulp voor Syrische vluchtelingen

Miljoenen Syriërs zijn op de vlucht. Maar ook voor hen die achterblijven is de situatie dramatisch. Waar mogelijk proberen we te helpen met onderdak, medicijnen en onderwijs.

05-03-2017

 

Werelddiaconaat

Nepal – Medische zorg leprapatiënten

In Nepal helpen we mensen met lepra door onderzoek en behandeling, met protheses en eventueel geld om een handeltje te beginnen om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

26-03-2017

 

Binnenlands diaconaat

Diaconale en pastorale hulp voor migranten

Stichting Evangelie & Moslims helpt plaatselijke kerken om diaconale en pastorale hulp te bieden aan moslimmigranten die aankloppen bij de christelijke gemeente.

11-06-2017 Werelddiaconaat

Mozambique – Zorg voor kwetsbare mensen

In het noordwesten van Mozambique leven veel mensen in zeer arme omstandigheden en zonder goede gezondheidszorg. Via een thuiszorgprogramma van de kerk worden zij door vrijwilligers bezocht, bemoedigd en zo mogelijk geholpen met medicatie of vervoer naar het ziekenhuis.

15-10-2017 Werelddiaconaat

Peru – Opvang en onderwijs probleemkinderen

Veel kinderen in Trujillo (Noord-Peru) komen uit probleemgezinnen. Daardoor zijn ze vaak lastig en presteren ze slecht op school. De presbyteriaanse gemeente zorgt voor naschoolse opvang. Kinderen kunnen zich in een veilige omgeving ontwikkelen en worden begeleid bij hun huiswerk.

12-11-2017 Binnenlands diaconaat

Geloven in Spangen: oog voor elkaar in Rotterdam-West

De jonge pioniersgemeente ‘Geloven in Spangen’ (GIS) werkt met veel inzet aan het verbinden van verschillende groepen mensen in de Rotterdamse wijk Spangen. Zij hebben geen of weinig contact met elkaar. GIS zet zich met Woord én met de daad in voor dit gebied.

25-12-2017

 

Werelddiaconaat

Malawi – Opvang weeskinderen in een sloppenwijk

De kerk in Malawi heeft in sloppenwijken een aantal opvanghuizen voor weeskinderen of kinderen uit zeer arme gezinnen.

Reisverslag bezoek aan Zimbabwe – in het kader van Noodhulp Zuidelijk Afrika

In deze bijlage vindt u een reisverslag van een bezoek aan Zimbabwe in het kader van Noodhulp Zuidelijk Afrika.