Noodhulp overstromingen Peru

In het noorden van Peru is er nood ontstaan door overstromingen en modderstromen. De hoeveelheid regen heeft records gebroken. Een van de zwaar getroffen steden is Trujilo. De GZB werkt hier samen met de presbyteriaanse kerk. Van de kerkleiding en de zendingswerkers in Peru horen we verontruste berichten.

Project 10 27 heeft 23 maart gemeenten die via een uitzending, het adoptieprogramma Deelgenoten of het steunen van een project betrokken (geweest) zijn bij zendingswerk in Peru, een brief gestuurd. Hierin vragen we om een extra gift of collecte. Op de bankrekening van Project 10 27 kan voor dit doel een financiële bijdrage worden overgemaakt: NL29 INGB 000 0280 16 t.n.v. Project 10 27 o.v.v. PE.2.009, Noodhulp Peru.

Hartelijk dank!

Rapportage – versie februari 2018

Noodhulp Hongersnood Hoorn van Afrika

Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, start samen met Verre Naasten en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) een noodhulpactie voor de bevolking in de Hoorn van Afrika, in het bijzonder voor de mensen in Kenia en Zuid-Soedan. Deze regio wordt getroffen door hongersnood.

De Hoorn van Afrika wordt zwaar getroffen door de aanhoudende droogte veroorzaakt door het weerfenomeen La Niña. Door sterfte onder het vee en mislukte oogsten is er voor miljoenen mensen sprake van hongersnood. Er zijn ernstige voedseltekorten en de situatie verslechtert met de dag.

Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, wil samen met Verre Naasten, de mission-organisatie van de Gereformeerd vrijgemaakte kerken en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) noodhulp bieden via lokale partnerkerken in Kenia en Zuid-Soedan. Zij verstrekken onder andere voedsel aan de zwaksten in de samenleving. De hulp is simpel, snel en efficiënt want de lokale kerken kennen de mensen in hun omgeving en weten waar de grootste nood is.

Met steun van kerken, diaconieën en particulieren hopen de samenwerkende organisaties het leven van arme en kwetsbare mensen weer perspectief te geven.

De organisaties vragen verder aan hun achterban om voor de slachtoffers en hulpverleners te bidden.

Meer informatie vindt u hier.