Oproep Noodhulp slachtoffers van het geweld in de stad Marawi op de Filipijnen

Begin vorige maand is in de stad Marawi, op het eiland Mindanao in het zuiden van de Filipijnen, een gewelddadig conflict ontstaan tussen het Filipijnse leger en een gewapende groep, gelieerd aan IS. Vanwege het geweld zijn ruim 200.000 mensen de stad uit gevlucht. Deze mensen hebben alles achter moeten laten en zoeken elders opvang en onderdak.

De kerk waar de GZB op de Filipijnen mee samenwerkt, ABCCOP, is snel in actie gekomen om deze gevluchte mensen te helpen. De kerk helpt met voedsel, toiletbenodigdheden en andere basisbehoeften. Juist door deze hulp wil ABCCOP getuigen in deze regio waar het grootste gedeelte van de bevolking moslim is.

Project 10 27 heeft begin juli gemeenten die via een uitzending, het adoptieprogramma Deelgenoten of het steunen van een project betrokken (geweest) zijn bij zendingswerk op de Filipijnen, een brief gestuurd. We vragen daarin om ABCCOP te helpen in het omzien naar de mensen die gevlucht zijn voor het geweld.

U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van Project 10 27:
NL29 INGB 0000 0280 16, t.n.v. Project 10 27, o.v.v. Noodhulp Marawi Filipijnen.

Hartelijk dank!