Overstromingen Nepal

Na de aardbevingen van 2015 is een deel van de bevolking van Nepal opnieuw getroffen door een natuurramp. Grote delen van het land staan onder water als gevolg van overstromingen door hevige regens.

ACN, partnerorganisatie van de GZB, heeft het getroffen gebied bezocht en is begonnen met het uitdelen van voedsel en andere eerste levensbehoeften.
De GZB heeft inmiddels een eerste bedrag aan ACN toegezegd om de getroffen bevolking te helpen.
ACN, opgericht door een aantal christelijke gemeenten in de Nepalese stad Pokhara, wil door deze diaconale hulp een getuige zijn in het omzien naar mensen in nood.

Het volgende filmpje geeft een goed beeld van de overstromingen:

Als U ACN wilt helpen om de getroffen bevolking van Nepal te helpen, maak een bedrag over naar NL29 INGB 0000 0280 16 ten name van Project 10 27, o.v.v. : Overstromingen Nepal.

Rapportage (versie februari 2018)