GZB helpt kerk in door geweld getroffen noordoosten van Syrië

“Help ons alstublieft!”

Na de plotselinge grootschalige militaire inval van Turkije in Noordoost-Syrië is er grote onrust en onzekerheid ontstaan onder de bevolking. Veel mensen zijn op de vlucht en de situatie ter plekke is gespannen. In het getroffen gebied liggen drie gemeenten (Kamishly, Hassakeh en Malkieh) van de partnerkerk van de GZB, de Nationale Evangelische Synode van Syrië en Libanon (NESSL). De afgelopen jaren hadden deze gemeenten het relatief rustig, al waren ook hier verschillende aanslagen van IS. Afgelopen week is de situatie abrupt veranderd en verkeert de bevolking, waaronder 40 tot 50 duizend christenen, in grote ongerustheid. Er is angst, maar er zijn ook heel praktische problemen:

  • In Hassakeh is een cruciale waterinstallatie getroffen en is er gebrek aan schoon drinkwater.
  • In Kamishly is er te weinig brood vanwege het uitvallen van een aantal bakkerijen.
  • De scholen in Kamishly zijn tijdelijk gesloten vanwege de onveiligheid.
  • De voedselprijzen zijn explosief gestegen terwijl het gemiddelde maandsalaris ongeveer 80 USD bedraagt.
  • De winter staat voor de deur met sterk dalende temperaturen, waardoor er extra brandstof nodig is.

 

De GZB vraagt om gebed en financiële hulp voor de kleine maar actieve kerken in de regio. Zij doen wat zij kunnen om de nood te lenigen, maar hun middelen zijn beperkt. Wilt u hen helpen, maak dan een gift over naar Project 10 27: NL29 INGB 0000 0280 16  met vermelding Noodhulp Syrië.