Noodhulp Beiroet

Uw hulp gevraagd voor voedsel, steun bij medische kosten en spoedreparaties huizen en kerken

In enkele minuten is het al door een economische en politieke crisis, de vluchtelingencrisis en daarna de coronacrisis getroffen Libanon in het hart geraakt door een alles wegvagende explosie in de hoofdstad Beiroet.

Op dinsdag 4 augustus is in de haven van Beiroet een opslag met ammoniumnitraat ontploft waardoor er een grote krater is ontstaan. Door de gigantische kracht van de explosie zijn vele gebouwen verwoest en staat er in de directe omgeving van de explosie weinig meer overeind.

Het is een wonder dat van de GZB partners niemand ernstig gewond geraakt is maar de schade aan gebouwen in de wijde omtrek van de haven is groot…

GZB-Zendingswerker Heleen van den Berg berichtte de GZB net na de ontploffing:  “Zojuist vond er een gigantische explosie plaats. Mensen zijn zo bang en in shock. Bid voor ons!”

En de volgende morgen:  “Heer, hoe lang nog? De mensen lijden zo diep. Tegelijk weten we ons zo veilig geborgen bij Hem. Dank voor alle gebeden. Die hebben een grote impact. Misschien groter dan je je voor kunt stellen. Ik ervaar heel veel vrede en rust en helderheid om goed na te denken. De kerk is onmiddellijk begonnen met het organiseren van vrijwilligers en het inventariseren van de schade bij gemeenteleden.”

Wilbert van Saane, die les geeft aan de NEST (Near East School of Theology), een van de partners van de GZB en mede door de GZB wordt ondersteund, mailde :

“Gelukkig is niemand van de NEST-staf en studenten gewond geraakt. Een collega vertelt dat hij na de eerste explosie opstond van zijn bureau en wegliep. Luttele seconden later kwam de tweede ontploffing die zijn bureau met glasscherven bedekte. In ons eigen appartement is het raam van Christina’s kamer verbrijzeld en naar binnen gedrukt. Als we aanwezig waren geweest en ze had daar gezeten, dan was ze ongetwijfeld zwaar gewond geraakt. “

Duidelijk is dat er veel slachtoffers zijn en dat Libanon in de komende maanden veel steun nodig heeft. Steun voor hen die lichamelijk letsel hebben, en die familieleden verloren. Voor wie dakloos geworden zijn. Voor mensen die in de afgelopen maanden al de armoede in gedrukt werden, en nu deze klap te verduren krijgen. Voor kerken en scholen die zwaar beschadigd zijn. Ook morele en geestelijke steun, want ook de psychologische impact van deze ramp is groot.

De GZB maakt op korte termijn een bijdrage over om de ergste nood te helpen lenigen. Bid en helpt u mee?

Een gift voor dit project is welkom op GZBrekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 of via de doneer mogelijkheid op deze pagina.

Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project LB.N.100 o.v.v. noodhulp explosie Beiroet.