Artikelen door Anneke Kardol

Zuidelijk Afrika: Voor meer dan 40 miljoen mensen dreigt hongersnood

Het continent Afrika lijdt zwaar onder de gevolgen van het natuurverschijnsel El Niño. In zuidelijk Afrika is het extreem droog met als gevolg: ernstige voedseltekorten! Ruim 40 miljoen mensen worden bedreigd door hongersnood. Project 10 27 wil namens de GZB en Deputaten diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) de getroffen bevolking in Zimbabwe, Malawi […]

Libanon – School in Kab Elias

Onlangs werd in Kab Elias in Libanon een schooltje geopend voor kinderen van Syrische vluchtelingen. Kinderen van 10, 11 jaar die nog niet eens kunnen lezen en rekenen, krijgen eindelijk weer de kans om naar school te gaan. Wilbert van Saane (zendingswerker in Libanon) en GZB’er Arie van der Poel brachten een bezoek. de-school-in-kab-elias

Ontmoeting met evangelist Aleksandar Subotin uit Servië

Op 25 februari jl. had een afgevaardigde van Project 10 27 een ontmoeting met de evangelist Aleksandar Subotin uit Servië. Op uitnodiging van de Stichting Hulp-Oost-Europa was hij voor enkele dagen in Nederland. Onze broeder Subotin is een gedreven mens en bewogen om de naaste in nood. Met passie spreekt hij over zijn werk dat […]

Enquête onder diaconieën

Eind 2015 is er met een groot aantal diaconieën (telefonisch) contact geweest over het nieuwe diaconale programma Project 10 27. Maar het lukte niet met alle. Daarom is onlangs een korte enquête verstuurd naar de resterende diaconieën.