Libanon – School in Kab Elias

Onlangs werd in Kab Elias in Libanon een schooltje geopend voor kinderen van Syrische vluchtelingen. Kinderen van 10, 11 jaar die nog niet eens kunnen lezen en rekenen, krijgen eindelijk weer de kans om naar school te gaan. Wilbert van Saane (zendingswerker in Libanon) en GZB’er Arie van der Poel brachten een bezoek.

de-school-in-kab-elias

Enquête onder diaconieën

Eind 2015 is er met een groot aantal diaconieën (telefonisch) contact geweest over het nieuwe diaconale programma Project 10 27. Maar het lukte niet met alle. Daarom is onlangs een korte enquête verstuurd naar de resterende diaconieën.