Hier komen de nieuwsberichten onder.

Noodhulp Overstromingen Zuid-Azië | Nepal en Pakistan

Tijdens de moesson zijn veel gebieden in Zuid-Azië de afgelopen tijd door hevige regenval getroffen Door overstromingen en aardverschuivingen zijn huizen verwoest. Honderden mensen zijn omgekomen. Mensen kunnen niet meer werken en inkomsten vallen weg.
In Nepal en Pakistan, landen waar de GZB werkzaam is, zijn onze partners betrokken bij hulp aan getroffenen.

Lees meer >>

Collecterooster 2023

Project 10:27, diaconale collecten 2023

Collecterooster 2023

  • Zondag 5 februari | Werelddiaconaat
   Malawi | Marriage Course Noord-Malawi
  • Zondag 12 maart Diaconaat in Nederland
   Diaconale en pastorale hulp voor bekeerlingen (Stichting Evangelie & Moslims)
  • Zondag 7 mei | Werelddiaconaat
   Noodhulp en wederopbouw | Bestemming wordt in 2023 vastgesteld, afhankelijk van de actualiteit.
  • Zondag 25 juni | Werelddiaconaat
   Albanië | Basis (para)medische zorg in Albanese dorpen
  • Zondag 3 september | Werelddiaconaat
   Filipijnen | Beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar
  • Zondag 22 oktober | Werelddiaconaat (Wereldvoedseldag)
   Nicaragua | Samen groeien – aandacht voor kinderen in uitzichtloze situatie
  • Zondag 19 november | Diaconaat in Nederland
   Pioniersplek Zuiderlicht | Hulp voor kwetsbare mensen in Lelystad (IZB)
  • Maandag 25 december (1e Kerstdag) | Werelddiaconaat
   Egypte | Diaconaal werk door jonge gemeenten

 

Noodhulp Oekraïense vluchtelingen

Er is een grote vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne op gang gekomen, de grootste in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Miljoenen Oekraïners zoeken een veilige plek in het westen van het land of in een van de buurlanden. De beelden raken ons; graag willen we helpen! Het is mooi om te zien dat er grote bereidheid is om te geven.

Opvang in Tsjechië en Slowakije
De GZB werkt niet in Oekraïne. We hebben daarom besloten om geen grootschalige noodhulpactie te starten. Wél zullen we onze partners in omringende landen ondersteunen die Oekraïense vluchtelingen een veilig heenkomen willen bieden. Dat zijn op dit moment partnerkerken in Tsjechië en Slowakije. Zij zijn al dagen met man en macht in de weer om opvangplekken en woningen in te richten en proberen waar mogelijk vluchtelingen een helpende hand te bieden. Met de beschikbare middelen uit ons eigen noodhulpfonds dragen we daar graag een steentje aan bij.

Geven voor vluchtelingen
Wilt u een gift overmaken voor noodhulp, dan verwijzen we u naar andere christelijke organisaties die wel werkzaam zijn in Oekraïne. Wilt u toch graag via de GZB geven, dan kan dat door een gift over te maken naar rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het volgende vermelden: Noodhulp vluchtelingen Oekraïne (CZ.N.100). Wij maken het dan over naar onze partnerkerken in de buurlanden van Oekraïne.

Bidt u mee?
Wilt u concreet voorbede doen? Zendingswerkers Leendert en Nelleke Wolters zijn via hun gemeente in Praag ook betrokken bij de opvang van vluchtelingen. Op hun website houden zij u op de hoogte en delen zij regelmatig gebedspunten.

Ziekenhuis in Congo overvallen en in brand gestoken

Collecterooster 2022

Nieuwe coördinator – Project 10 27

Rapportage Noodhulp Sprinkhanenplaag – Kenia

Er is een rapportage beschikbaar van de collecte die gehouden is in mei 2020 t.b.v.  Noodhulp Sprinkhanenplaag – Kenia.

Projectenoverzicht 2021

Het Projectenoverzicht voor 2021 is beschikbaar. Hier online in te zien. Wilt u een papierenversie ontvangen dan kunt u deze opvragen via: info@project1027.nl.

Noodhulp corona vanuit de GZB gaat tweede fase in. 

Wereldwijd zijn we in een nieuwe werkelijkheid terechtgekomen en ook partnerkerken van de GZB zullen hun activiteiten daarop moeten aanpassen. De GZB wil hen daar graag bij helpen. Daarom gaat de noodhulp vanuit de GZB onder de titel “Nood door corona steeds groter – de kerk blijft delen!” een tweede fase in.

Meer informatie en updates kunt u lezen via: www.gzb.nl/dekerkblijftdelen

Noodhulp Beiroet

Uw hulp gevraagd voor voedsel, steun bij medische kosten en spoedreparaties huizen en kerken

In enkele minuten is het al door een economische en politieke crisis, de vluchtelingencrisis en daarna de coronacrisis getroffen Libanon in het hart geraakt door een alles wegvagende explosie in de hoofdstad Beiroet.

Op dinsdag 4 augustus is in de haven van Beiroet een opslag met ammoniumnitraat ontploft waardoor er een grote krater is ontstaan. Door de gigantische kracht van de explosie zijn vele gebouwen verwoest en staat er in de directe omgeving van de explosie weinig meer overeind.

Het is een wonder dat van de GZB partners niemand ernstig gewond geraakt is maar de schade aan gebouwen in de wijde omtrek van de haven is groot…

GZB-Zendingswerker Heleen van den Berg berichtte de GZB net na de ontploffing:  “Zojuist vond er een gigantische explosie plaats. Mensen zijn zo bang en in shock. Bid voor ons!”

En de volgende morgen:  “Heer, hoe lang nog? De mensen lijden zo diep. Tegelijk weten we ons zo veilig geborgen bij Hem. Dank voor alle gebeden. Die hebben een grote impact. Misschien groter dan je je voor kunt stellen. Ik ervaar heel veel vrede en rust en helderheid om goed na te denken. De kerk is onmiddellijk begonnen met het organiseren van vrijwilligers en het inventariseren van de schade bij gemeenteleden.”

Wilbert van Saane, die les geeft aan de NEST (Near East School of Theology), een van de partners van de GZB en mede door de GZB wordt ondersteund, mailde :

“Gelukkig is niemand van de NEST-staf en studenten gewond geraakt. Een collega vertelt dat hij na de eerste explosie opstond van zijn bureau en wegliep. Luttele seconden later kwam de tweede ontploffing die zijn bureau met glasscherven bedekte. In ons eigen appartement is het raam van Christina’s kamer verbrijzeld en naar binnen gedrukt. Als we aanwezig waren geweest en ze had daar gezeten, dan was ze ongetwijfeld zwaar gewond geraakt. “

Duidelijk is dat er veel slachtoffers zijn en dat Libanon in de komende maanden veel steun nodig heeft. Steun voor hen die lichamelijk letsel hebben, en die familieleden verloren. Voor wie dakloos geworden zijn. Voor mensen die in de afgelopen maanden al de armoede in gedrukt werden, en nu deze klap te verduren krijgen. Voor kerken en scholen die zwaar beschadigd zijn. Ook morele en geestelijke steun, want ook de psychologische impact van deze ramp is groot.

De GZB maakt op korte termijn een bijdrage over om de ergste nood te helpen lenigen. Bid en helpt u mee?

Een gift voor dit project is welkom op GZBrekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 of via de doneer mogelijkheid op deze pagina.

Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project LB.N.100 o.v.v. noodhulp explosie Beiroet.