Hier komen de nieuwsberichten onder.

Hoop voor Syrië

Wie door de straten van Homs en Aleppo loopt, wordt omringd door de puinhopen van ingestorte gebouwen. Veel basisvoorzieningen zijn niet meer aanwezig. Er is wel werkgelegenheid, maar de salarissen zijn extreem laag en de kosten van levensonderhoud zijn fors gestegen. Er is bittere armoede en er wordt kou geleden.

De kerk wil in deze omstandigheden een baken van hoop zijn…

Lees meer over de Diaconale actie van Project 10 27!

Noodhulpactie voor Sulawesi | GZB

Door een aardbeving en een daaropvolgende tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi zijn meer dan duizend mensen om het leven gekomen. Heel veel mensen zijn hun woning kwijtgeraakt en er is een groot tekort aan voedsel, schoon drinkwater en medicijnen. De GZB voelt zich verbonden met de kerk op Sulawesi en start met een noodhulpactie.

Ruim 100 jaar geleden (in 1913) begon de GZB met zendingswerk op Celebes, het huidige Sulawesi. Tientallen zendingswerkers hebben zich in de loop der tijd ingezet voor het stichten van gemeenten en de opbouw van de kerk. Ook is er geïnvesteerd in medisch werk en onderwijs. Nog altijd is er een sterke band met kerken en christelijke organisaties op Sulawesi. Momenteel werk ds. Laurens Jan Vogelaar via de GZB als toerustingspredikant binnen de Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL). Samen met zijn gezin woont hij in Palopo, een stad buiten de regio waar deze ramp heeft plaatsgevonden.

Nu het eiland zo hard is getroffen, willen we waar mogelijk – via partnerkerken en -organisaties – de bevolking helpen. In eerste instantie zal het vooral gaan om de meest basale dingen zoals voedsel, kleding en onderdak. Helpt u mee? Maak een gift over naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 met vermelding ‘noodhulp Sulawesi’.

Hier kunt u updates vinden.

Collecterooster 2019 is beschikbaar

Het collecterooster voor 2019 is beschikbaar.

Overzicht:

  • 3 februari 2019 | Nepal | Medische zorg voor leprapatiënten
  • 17 maart 2019 | Nederland | Diaconale en pastorale hulp voor migranten
  • 5 mei 2019 (Bevrijdingsdag) | Midden-Oosten | Noodhulp
  • 23 juni 2019 | Rwanda | Steun voor kwetsbare moeders
  • 11 augustus 2019 | Colombia | Oog voor de meest kwetsbaren in de samenleving
  • 29 september 2019 | Turkije | Hulp aan vluchtelingenkinderen met een beperking
  • 10 november 2019 | Nederland | Hulp in de wijk / Capelle Schollevaar
  • 25 december 2019 (Eerste kerstdag) | Centraal-Azië | Opvanghuis voor vrouwen

Noodhulp Oost-Congo

Noodhulp Oost-Congo

De laatste maanden is het onveiliger geworden in Oost-Congo en zijn er aanvallen geweest op dorpen waarbij huizen werden verbrand en mensen vermoord. Het lijkt erop dat er politieke krachten zijn die het land willen ontregelen en op die manier de geplande verkiezingen blokkeren. Er wordt gesproken over een vergeten conflict.

Zoals altijd zijn gewone mensen de dupe van deze situatie. Duizenden mensen zijn naar Bunia gevlucht (hoofdstad van de provincie Ituri) en verblijven daar bij familie of in vluchtelingenkampen. Als GZB  willen wij in deze situatie graag een helpende hand bieden en daarmee iets laten zien van de verbondenheid in het geloof met onze broeders en zusters in Oost-Congo.

Provincie Ituri met hoofdstad Bunia

Onze partnerkerk in Oost-Congo, de Communauté Emmanuel, wil vluchtelingen in Bunia helpen met voedsel, kleding, medicijnen en Bijbels. Deze kerk heeft haar kantoor in Bunia en zal ervoor zorgen dat de hulp bij de juiste mensen terecht komt. We hebben nu een eerste donatie van 5000 euro gedaan, maar we zouden meer willen doen.

Helpt u mee?
U kunt een financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van Project 10 27: NL29 INGB 0000 0280 16, t.n.v. Project 10 27, o.v.v. Noodhulp Congo.

 

 

Update 2018-04-04

Update 2018-04-05

Projectenoverzicht 2018

Er is een overzicht beschikbaar met de projecten voor 2018. Klik hier of vraag een papierenversie aan via info@project1027.nl.

Noodhulp Jemen en Syrië

“Onze omstandigheden zijn erg zwaar. Help ons alstublieft!”

Regelmatig worden we opgeschrikt door de humanitaire nood van onze medemens. Van partnerkerken en -organisaties uit Jemen, Syrië en Libanon ontving de GZB onlangs alarmerende berichten. Lees hier verder.

Noodhulp aardbevingen Mexico

Op 7 september 2017 werd Mexico, voor de kust van de regio Chiapas, getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 8.2 op de schaal van Richter. Hierna volgden verschillende relatief zware bevingen elkaar op, ook in de al eerder getroffen gebieden. Er vielen als gevolg hiervan ruim 400 dodelijke slachtoffers. Er is grote materiële schade. Dat betekent dat in deze regentijd complete gezinnen op straat moeten slapen.

De kerk is aanwezig…
De kerk in de regio Chiapas (partner van de GZB) is een noodhulpactie gestart. Er is veel geld nodig om vooral voedselhulp te verlenen.
Machiel Kommers, zendingswerker van de GZB in Mexico, heeft met de secretaris van de classis van Chiapas over mogelijkheden voor hulpverlening gesproken. Er is ook met een andere kerk contact gezocht om slachtoffers te helpen. Er is inmiddels een begin gemaakt met het in kaart brengen van de schade. Hierdoor is men beter in staat om te werken aan herstel en nieuwbouw van woningen.

Betrokkenheid GZB
De kerk heeft de GZB gevraagd haar te steunen bij de hulpverlening, die via lokale gemeenten in de regio wordt verleend. De GZB heeft hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar gesteld.
Samen met de classis willen we omzien naar mensen die de ernstige gevolgen van het natuurgeweld ondervinden.

Helpt u mee?
U kunt een financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van Project 10 27: NL29 INGB 0000 0280 16, t.n.v. Project 10 27, o.v.v. Noodhulp Mexico.

Rapportage (versie februari 2018)

Overstromingen Nepal

Na de aardbevingen van 2015 is een deel van de bevolking van Nepal opnieuw getroffen door een natuurramp. Grote delen van het land staan onder water als gevolg van overstromingen door hevige regens.

ACN, partnerorganisatie van de GZB, heeft het getroffen gebied bezocht en is begonnen met het uitdelen van voedsel en andere eerste levensbehoeften.
De GZB heeft inmiddels een eerste bedrag aan ACN toegezegd om de getroffen bevolking te helpen.
ACN, opgericht door een aantal christelijke gemeenten in de Nepalese stad Pokhara, wil door deze diaconale hulp een getuige zijn in het omzien naar mensen in nood.

Het volgende filmpje geeft een goed beeld van de overstromingen:

Als U ACN wilt helpen om de getroffen bevolking van Nepal te helpen, maak een bedrag over naar NL29 INGB 0000 0280 16 ten name van Project 10 27, o.v.v. : Overstromingen Nepal.

Rapportage (versie februari 2018)

Oproep Noodhulp slachtoffers van het geweld in de stad Marawi op de Filipijnen

Begin vorige maand is in de stad Marawi, op het eiland Mindanao in het zuiden van de Filipijnen, een gewelddadig conflict ontstaan tussen het Filipijnse leger en een gewapende groep, gelieerd aan IS. Vanwege het geweld zijn ruim 200.000 mensen de stad uit gevlucht. Deze mensen hebben alles achter moeten laten en zoeken elders opvang en onderdak.

De kerk waar de GZB op de Filipijnen mee samenwerkt, ABCCOP, is snel in actie gekomen om deze gevluchte mensen te helpen. De kerk helpt met voedsel, toiletbenodigdheden en andere basisbehoeften. Juist door deze hulp wil ABCCOP getuigen in deze regio waar het grootste gedeelte van de bevolking moslim is.

Project 10 27 heeft begin juli gemeenten die via een uitzending, het adoptieprogramma Deelgenoten of het steunen van een project betrokken (geweest) zijn bij zendingswerk op de Filipijnen, een brief gestuurd. We vragen daarin om ABCCOP te helpen in het omzien naar de mensen die gevlucht zijn voor het geweld.

U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van Project 10 27:
NL29 INGB 0000 0280 16, t.n.v. Project 10 27, o.v.v. Noodhulp Marawi Filipijnen.

Hartelijk dank!

Collecterooster 2018

Het collecterooster voor 2018 is beschikbaar.