Hier komen de nieuwsberichten onder.

Help mee bij het bieden van noodhulp voor slachtoffers van de aardbeving in Syrië

Door de enorme aardbeving in Turkije en de diverse naschokken is ook het noorden van Syrië zwaar getroffen. Het aantal dodelijke slachtoffers loopt nog steeds op. Er liggen nog altijd mensen onder het puin. Gebouwen zijn ingestort en talloos veel mensen zijn dakloos en slapen op straat. In angst en in de kou. Onze partnerkerk in het noorden van Syrië doet wat zij kan om de slachtoffers te helpen, maar kan niet zonder onze steun. Help alstublieft mee!

Lees meer >>

Noodhulp Overstromingen Zuid-Azië | Nepal en Pakistan

Tijdens de moesson zijn veel gebieden in Zuid-Azië de afgelopen tijd door hevige regenval getroffen Door overstromingen en aardverschuivingen zijn huizen verwoest. Honderden mensen zijn omgekomen. Mensen kunnen niet meer werken en inkomsten vallen weg.
In Nepal en Pakistan, landen waar de GZB werkzaam is, zijn onze partners betrokken bij hulp aan getroffenen.

Lees meer >>

Collecterooster 2023

Project 10:27, diaconale collecten 2023

Collecterooster 2023

  • Zondag 5 februari | Werelddiaconaat
   Malawi | Marriage Course Noord-Malawi
  • Zondag 12 maart Diaconaat in Nederland
   Diaconale en pastorale hulp voor bekeerlingen (Stichting Evangelie & Moslims)
  • Zondag 7 mei | Werelddiaconaat
   Noodhulp en wederopbouw | Bestemming wordt in 2023 vastgesteld, afhankelijk van de actualiteit.
  • Zondag 25 juni | Werelddiaconaat
   Albanië | Basis (para)medische zorg in Albanese dorpen
  • Zondag 3 september | Werelddiaconaat
   Filipijnen | Beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar
  • Zondag 22 oktober | Werelddiaconaat (Wereldvoedseldag)
   Nicaragua | Samen groeien – aandacht voor kinderen in uitzichtloze situatie
  • Zondag 19 november | Diaconaat in Nederland
   Pioniersplek Zuiderlicht | Hulp voor kwetsbare mensen in Lelystad (IZB)
  • Maandag 25 december (1e Kerstdag) | Werelddiaconaat
   Egypte | Diaconaal werk door jonge gemeenten

 

Noodhulp Oekraïense vluchtelingen

Er is een grote vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne op gang gekomen, de grootste in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Miljoenen Oekraïners zoeken een veilige plek in het westen van het land of in een van de buurlanden. De beelden raken ons; graag willen we helpen! Het is mooi om te zien dat er grote bereidheid is om te geven.

Opvang in Tsjechië en Slowakije
De GZB werkt niet in Oekraïne. We hebben daarom besloten om geen grootschalige noodhulpactie te starten. Wél zullen we onze partners in omringende landen ondersteunen die Oekraïense vluchtelingen een veilig heenkomen willen bieden. Dat zijn op dit moment partnerkerken in Tsjechië en Slowakije. Zij zijn al dagen met man en macht in de weer om opvangplekken en woningen in te richten en proberen waar mogelijk vluchtelingen een helpende hand te bieden. Met de beschikbare middelen uit ons eigen noodhulpfonds dragen we daar graag een steentje aan bij.

Geven voor vluchtelingen
Wilt u een gift overmaken voor noodhulp, dan verwijzen we u naar andere christelijke organisaties die wel werkzaam zijn in Oekraïne. Wilt u toch graag via de GZB geven, dan kan dat door een gift over te maken naar rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het volgende vermelden: Noodhulp vluchtelingen Oekraïne (CZ.N.100). Wij maken het dan over naar onze partnerkerken in de buurlanden van Oekraïne.

Bidt u mee?
Wilt u concreet voorbede doen? Zendingswerkers Leendert en Nelleke Wolters zijn via hun gemeente in Praag ook betrokken bij de opvang van vluchtelingen. Op hun website houden zij u op de hoogte en delen zij regelmatig gebedspunten.

Ziekenhuis in Congo overvallen en in brand gestoken

Collecterooster 2022

Nieuwe coördinator – Project 10 27

Rapportage Noodhulp Sprinkhanenplaag – Kenia

Er is een rapportage beschikbaar van de collecte die gehouden is in mei 2020 t.b.v.  Noodhulp Sprinkhanenplaag – Kenia.

Projectenoverzicht 2021

Het Projectenoverzicht voor 2021 is beschikbaar. Hier online in te zien. Wilt u een papierenversie ontvangen dan kunt u deze opvragen via: info@project1027.nl.

Noodhulp corona vanuit de GZB gaat tweede fase in. 

Wereldwijd zijn we in een nieuwe werkelijkheid terechtgekomen en ook partnerkerken van de GZB zullen hun activiteiten daarop moeten aanpassen. De GZB wil hen daar graag bij helpen. Daarom gaat de noodhulp vanuit de GZB onder de titel “Nood door corona steeds groter – de kerk blijft delen!” een tweede fase in.

Meer informatie en updates kunt u lezen via: www.gzb.nl/dekerkblijftdelen