Hier komen de nieuwsberichten onder.

Collecterooster 2020

Planning collecten 2020

Het lijkt allemaal nog ver weg, maar sommige diaconieën denken al na over het collecterooster voor volgend jaar. Om die reden hebben we de collectedatums in 2020 voor het diaconale programma Project 10 27 vastgesteld. De bestemmingen zijn nog niet allemaal bekend. Daarover hopen we u in augustus met een speciale folder en via de website te informeren.

Zondag 02 februari 2020 Werelddiaconaat
Zondag 22 maart 2020 Diaconaat in Nederland:
project van Stichting Gave
Zondag 3 mei 2020 Werelddiaconaat: noodhulp
Zondag 21 juni 2020 Werelddiaconaat
Zondag 6 september 2020 Werelddiaconaat
Zondag 18 oktober 2020 Werelddiaconaat: project i.v.m.
Wereldvoedseldag
Zondag 15 november 2020 Diaconaat in Nederland:
project van de IZB
Vrijdag 25 december 2020 (1e Kerstdag) Werelddiaconaat

Verwoestingen in Zuidelijk Afrika

KERKEN HELPEN KERKEN start noodhulpactie voor Zuidelijk Afrika

Kerkenhelpenkerken.nl, het nieuwe noodhulp initiatief van de GZB, de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en Verre Naasten, start op verzoek van de lokale kerken een noodhulpactie voor Zuidelijk Afrika. De orkaan Idai en de bijbehorende regens hebben de afgelopen twee weken in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoestingen aangericht aan huizen en gewassen. De natuurramp vindt vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar plaats.

Sinds de eerste week van maart zijn er in Malawi tot nu toe 56 doden geteld en 577 gewonden. Circa 185.000 huishoudens in Malawi (ongeveer 1 miljoen mensen) zijn getroffen door de ramp, zo’n 17.000 huishoudens zijn naar drogere gebieden vertrokken. Ook in Mozambique en Zimbabwe zijn al tientallen doden te betreuren. Het dodental in de drie landen is 215, maar men verwacht dat dit aantal nog flink zal stijgen. De regens houden ook nog aan.

Hele gebieden zijn onbereikbaar doordat wegen en bruggen zijn weggeslagen. Duizenden huizen zijn ingestort en veel maisvelden en andere gewassen zijn vernietigd. De belangrijkste oogst van het jaar is verloren gegaan. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

KerkenhelpenKerken.nl wil slachtoffers van deze ramp helpen. Lokale partners kunnen eerste hulp bieden, zoals voedselpakketten, dekens en nieuw zaad. Ook hulp bij het herstellen van huizen en sanitair is nodig. Helpt u mee? Maak een gift over via kerkenhelpenkerken.nl.

Noodsituatie door hevige overstromingen in Zuid-Malawi

In de eerste week van maart heeft het zo hard geregend in Malawi dat grote delen van het land zijn overstroomd. Dit heeft tot nu toe al geleid tot een dodental van 30 mensen; diverse mensen zijn nog vermist. Zo’n 400 personen zijn gewond geraakt en 6000 mensen zijn gevlucht naar drogere gebieden. In totaal zijn volgens de laatste cijfers bijna 94.000 families getroffen door deze ramp.

>> lees verder

Projectengids 2019

Het overzicht van de diaconale projecten 2019 van Project 10 27 is beschikbaar.

Als u één of meerdere papierenexemplaren wilt ontvangen dan kunt u deze bij ons aanvragen: info@project1027.nl

Hoop voor Syrië

Wie door de straten van Homs en Aleppo loopt, wordt omringd door de puinhopen van ingestorte gebouwen. Veel basisvoorzieningen zijn niet meer aanwezig. Er is wel werkgelegenheid, maar de salarissen zijn extreem laag en de kosten van levensonderhoud zijn fors gestegen. Er is bittere armoede en er wordt kou geleden.

De kerk wil in deze omstandigheden een baken van hoop zijn…

Lees meer over de Diaconale actie van Project 10 27!

Noodhulpactie voor Sulawesi | GZB

Door een aardbeving en een daaropvolgende tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi zijn meer dan duizend mensen om het leven gekomen. Heel veel mensen zijn hun woning kwijtgeraakt en er is een groot tekort aan voedsel, schoon drinkwater en medicijnen. De GZB voelt zich verbonden met de kerk op Sulawesi en start met een noodhulpactie.

Ruim 100 jaar geleden (in 1913) begon de GZB met zendingswerk op Celebes, het huidige Sulawesi. Tientallen zendingswerkers hebben zich in de loop der tijd ingezet voor het stichten van gemeenten en de opbouw van de kerk. Ook is er geïnvesteerd in medisch werk en onderwijs. Nog altijd is er een sterke band met kerken en christelijke organisaties op Sulawesi. Momenteel werk ds. Laurens Jan Vogelaar via de GZB als toerustingspredikant binnen de Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL). Samen met zijn gezin woont hij in Palopo, een stad buiten de regio waar deze ramp heeft plaatsgevonden.

Nu het eiland zo hard is getroffen, willen we waar mogelijk – via partnerkerken en -organisaties – de bevolking helpen. In eerste instantie zal het vooral gaan om de meest basale dingen zoals voedsel, kleding en onderdak. Helpt u mee? Maak een gift over naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 met vermelding ‘noodhulp Sulawesi’.

Hier kunt u updates vinden.

Collecterooster 2019 is beschikbaar

Het collecterooster voor 2019 is beschikbaar.

Overzicht:

  • 3 februari 2019 | Nepal | Medische zorg voor leprapatiënten
  • 17 maart 2019 | Nederland | Diaconale en pastorale hulp voor migranten
  • 5 mei 2019 (Bevrijdingsdag) | Midden-Oosten | Noodhulp
  • 23 juni 2019 | Rwanda | Steun voor kwetsbare moeders
  • 11 augustus 2019 | Colombia | Oog voor de meest kwetsbaren in de samenleving
  • 29 september 2019 | Turkije | Hulp aan vluchtelingenkinderen met een beperking
  • 10 november 2019 | Nederland | Hulp in de wijk / Capelle Schollevaar
  • 25 december 2019 (Eerste kerstdag) | Centraal-Azië | Opvanghuis voor vrouwen

Noodhulp Oost-Congo

Noodhulp Oost-Congo

De laatste maanden is het onveiliger geworden in Oost-Congo en zijn er aanvallen geweest op dorpen waarbij huizen werden verbrand en mensen vermoord. Het lijkt erop dat er politieke krachten zijn die het land willen ontregelen en op die manier de geplande verkiezingen blokkeren. Er wordt gesproken over een vergeten conflict.

Zoals altijd zijn gewone mensen de dupe van deze situatie. Duizenden mensen zijn naar Bunia gevlucht (hoofdstad van de provincie Ituri) en verblijven daar bij familie of in vluchtelingenkampen. Als GZB  willen wij in deze situatie graag een helpende hand bieden en daarmee iets laten zien van de verbondenheid in het geloof met onze broeders en zusters in Oost-Congo.

Provincie Ituri met hoofdstad Bunia

Onze partnerkerk in Oost-Congo, de Communauté Emmanuel, wil vluchtelingen in Bunia helpen met voedsel, kleding, medicijnen en Bijbels. Deze kerk heeft haar kantoor in Bunia en zal ervoor zorgen dat de hulp bij de juiste mensen terecht komt. We hebben nu een eerste donatie van 5000 euro gedaan, maar we zouden meer willen doen.

Helpt u mee?
U kunt een financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van Project 10 27: NL29 INGB 0000 0280 16, t.n.v. Project 10 27, o.v.v. Noodhulp Congo.

 

 

Update 2018-04-04

Update 2018-04-05

Projectenoverzicht 2018

Er is een overzicht beschikbaar met de projecten voor 2018. Klik hier of vraag een papierenversie aan via info@project1027.nl.

Noodhulp Jemen en Syrië

“Onze omstandigheden zijn erg zwaar. Help ons alstublieft!”

Regelmatig worden we opgeschrikt door de humanitaire nood van onze medemens. Van partnerkerken en -organisaties uit Jemen, Syrië en Libanon ontving de GZB onlangs alarmerende berichten. Lees hier verder.