Hier komen de nieuwsberichten onder.

Collecterooster 2022

Nieuwe coördinator – Project 10 27

Rapportage Noodhulp Sprinkhanenplaag – Kenia

Er is een rapportage beschikbaar van de collecte die gehouden is in mei 2020 t.b.v.  Noodhulp Sprinkhanenplaag – Kenia.

Projectenoverzicht 2021

Het Projectenoverzicht voor 2021 is beschikbaar. Hier online in te zien. Wilt u een papierenversie ontvangen dan kunt u deze opvragen via: info@project1027.nl.

Noodhulp corona vanuit de GZB gaat tweede fase in. 

Wereldwijd zijn we in een nieuwe werkelijkheid terechtgekomen en ook partnerkerken van de GZB zullen hun activiteiten daarop moeten aanpassen. De GZB wil hen daar graag bij helpen. Daarom gaat de noodhulp vanuit de GZB onder de titel “Nood door corona steeds groter – de kerk blijft delen!” een tweede fase in.

Meer informatie en updates kunt u lezen via: www.gzb.nl/dekerkblijftdelen

Noodhulp Beiroet

Uw hulp gevraagd voor voedsel, steun bij medische kosten en spoedreparaties huizen en kerken

In enkele minuten is het al door een economische en politieke crisis, de vluchtelingencrisis en daarna de coronacrisis getroffen Libanon in het hart geraakt door een alles wegvagende explosie in de hoofdstad Beiroet.

Op dinsdag 4 augustus is in de haven van Beiroet een opslag met ammoniumnitraat ontploft waardoor er een grote krater is ontstaan. Door de gigantische kracht van de explosie zijn vele gebouwen verwoest en staat er in de directe omgeving van de explosie weinig meer overeind.

Het is een wonder dat van de GZB partners niemand ernstig gewond geraakt is maar de schade aan gebouwen in de wijde omtrek van de haven is groot…

GZB-Zendingswerker Heleen van den Berg berichtte de GZB net na de ontploffing:  “Zojuist vond er een gigantische explosie plaats. Mensen zijn zo bang en in shock. Bid voor ons!”

En de volgende morgen:  “Heer, hoe lang nog? De mensen lijden zo diep. Tegelijk weten we ons zo veilig geborgen bij Hem. Dank voor alle gebeden. Die hebben een grote impact. Misschien groter dan je je voor kunt stellen. Ik ervaar heel veel vrede en rust en helderheid om goed na te denken. De kerk is onmiddellijk begonnen met het organiseren van vrijwilligers en het inventariseren van de schade bij gemeenteleden.”

Wilbert van Saane, die les geeft aan de NEST (Near East School of Theology), een van de partners van de GZB en mede door de GZB wordt ondersteund, mailde :

“Gelukkig is niemand van de NEST-staf en studenten gewond geraakt. Een collega vertelt dat hij na de eerste explosie opstond van zijn bureau en wegliep. Luttele seconden later kwam de tweede ontploffing die zijn bureau met glasscherven bedekte. In ons eigen appartement is het raam van Christina’s kamer verbrijzeld en naar binnen gedrukt. Als we aanwezig waren geweest en ze had daar gezeten, dan was ze ongetwijfeld zwaar gewond geraakt. “

Duidelijk is dat er veel slachtoffers zijn en dat Libanon in de komende maanden veel steun nodig heeft. Steun voor hen die lichamelijk letsel hebben, en die familieleden verloren. Voor wie dakloos geworden zijn. Voor mensen die in de afgelopen maanden al de armoede in gedrukt werden, en nu deze klap te verduren krijgen. Voor kerken en scholen die zwaar beschadigd zijn. Ook morele en geestelijke steun, want ook de psychologische impact van deze ramp is groot.

De GZB maakt op korte termijn een bijdrage over om de ergste nood te helpen lenigen. Bid en helpt u mee?

Een gift voor dit project is welkom op GZBrekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 of via de doneer mogelijkheid op deze pagina.

Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project LB.N.100 o.v.v. noodhulp explosie Beiroet.

Collecterooster 2021

Collecten 2021

De datums en de bestemmingen van de collecten in 2021 zijn vastgesteld.

Het complete Collecterooster voor 2021 kunt u hier downloaden

 • Zondag 7 februari 2021 | Werelddiaconaat
  Libanon | Hulp voor de naaste
 • Zondag 14 maart 2021 Diaconaat in Nederland
  Hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond (Stichting Evangelie & Moslims)
 • Zondag 9 mei 2021 | Werelddiaconaat
  Noodhulp en wederopbouw | Bestemming wordt in 2021 vastgesteld afhankelijk van de actualiteit.
 • Zondag 20 juni 2021 | Werelddiaconaat
  Centraal-Azië | Medische hulp voor kwetsbare mensen
 • Zondag 5 september 2021 | Werelddiaconaat
  Slowakije | Hart voor Roma
 • Zondag 17 oktober 2021 | Werelddiaconaat
  Voedselprojecten in Latijns-Amerika | Naar aanleiding van Wereldvoedseldag
 • Zondag 14 november 2021 | Diaconaat in Nederland
  Praktische hulp in Rotterdam-Zuid (IZB)
 • Zaterdag 25 december 2021 (1e Kerstdag) | Werelddiaconaat
  Mozambique | Zorg voor kwetsbare mensen

Kerken Helpen Kerken | Corona-Noodhulpactie

Kerkenhelpenkerken.nl, het noodhulpinitiatief van de GZB, de Christelijke Gereformeerde Kerken en Verre Naasten, start op verzoek van lokale partnerkerken een corona-noodhulpactie.

We verwachten de komende tijd nog veel meer aanvragen om mensen te helpen overleven.

Meer informatie vindt u op: www.kerkenhelpenkerken.nl 

Albanië: Voedselhulp voor getroffenen na de aardbevingen

Ongetwijfeld is het u niet ontgaan dat Albanië afgelopen week is getroffen door een zware aardbeving gevolgd door diverse naschokken. Ruim 50 mensen kwamen om, er zijn honderden gewonden en duizenden mensen vluchtten uit hun huizen. GZB helpt Foodbank Albanië bij het uitdelen van maaltijden en voedselpakketten.

Lees meer >>

GZB helpt kerk in door geweld getroffen noordoosten van Syrië

“Help ons alstublieft!”

Na de plotselinge grootschalige militaire inval van Turkije in Noordoost-Syrië is er grote onrust en onzekerheid ontstaan onder de bevolking. Veel mensen zijn op de vlucht en de situatie ter plekke is gespannen. In het getroffen gebied liggen drie gemeenten (Kamishly, Hassakeh en Malkieh) van de partnerkerk van de GZB, de Nationale Evangelische Synode van Syrië en Libanon (NESSL). De afgelopen jaren hadden deze gemeenten het relatief rustig, al waren ook hier verschillende aanslagen van IS. Afgelopen week is de situatie abrupt veranderd en verkeert de bevolking, waaronder 40 tot 50 duizend christenen, in grote ongerustheid. Er is angst, maar er zijn ook heel praktische problemen:

 • In Hassakeh is een cruciale waterinstallatie getroffen en is er gebrek aan schoon drinkwater.
 • In Kamishly is er te weinig brood vanwege het uitvallen van een aantal bakkerijen.
 • De scholen in Kamishly zijn tijdelijk gesloten vanwege de onveiligheid.
 • De voedselprijzen zijn explosief gestegen terwijl het gemiddelde maandsalaris ongeveer 80 USD bedraagt.
 • De winter staat voor de deur met sterk dalende temperaturen, waardoor er extra brandstof nodig is.

 

De GZB vraagt om gebed en financiële hulp voor de kleine maar actieve kerken in de regio. Zij doen wat zij kunnen om de nood te lenigen, maar hun middelen zijn beperkt. Wilt u hen helpen, maak dan een gift over naar Project 10 27: NL29 INGB 0000 0280 16  met vermelding Noodhulp Syrië.