Hier komen de nieuwsberichten onder.

Collecterooster 2021

Collecten 2021

De datums en de bestemmingen van de collecten in 2021 zijn vastgesteld. Het complete collecterooster voor 2021 (printversie) komt in augustus 2020 beschikbaar.

 • Zondag 7 februari 2021 | Werelddiaconaat
  Libanon | Hulp voor de naaste
 • Zondag 14 maart 2021 Diaconaat in Nederland
  Hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond (Stichting Evangelie & Moslims)
 • Zondag 9 mei 2021 | Werelddiaconaat
  Noodhulp en wederopbouw | Bestemming wordt in 2021 vastgesteld afhankelijk van de actualiteit.
 • Zondag 20 juni 2021 | Werelddiaconaat
  Centraal-Azië | Medische hulp voor kwetsbare mensen
 • Zondag 5 september 2021 | Werelddiaconaat
  Slowakije | Hart voor Roma
 • Zondag 17 oktober 2021 | Werelddiaconaat
  Voedselprojecten in Latijns-Amerika | Naar aanleiding van Wereldvoedseldag
 • Zondag 14 november 2021 | Diaconaat in Nederland
  Praktische hulp in Rotterdam-Zuid (IZB)
 • Zaterdag 25 december 2021 (1e Kerstdag) | Werelddiaconaat
  Mozambique | Zorg voor kwetsbare mensen

Kerken Helpen Kerken | Corona-Noodhulpactie

Kerkenhelpenkerken.nl, het noodhulpinitiatief van de GZB, de Christelijke Gereformeerde Kerken en Verre Naasten, start op verzoek van lokale partnerkerken een corona-noodhulpactie.

We verwachten de komende tijd nog veel meer aanvragen om mensen te helpen overleven.

Meer informatie vindt u op: www.kerkenhelpenkerken.nl 

Albanië: Voedselhulp voor getroffenen na de aardbevingen

Ongetwijfeld is het u niet ontgaan dat Albanië afgelopen week is getroffen door een zware aardbeving gevolgd door diverse naschokken. Ruim 50 mensen kwamen om, er zijn honderden gewonden en duizenden mensen vluchtten uit hun huizen. GZB helpt Foodbank Albanië bij het uitdelen van maaltijden en voedselpakketten.

Lees meer >>

GZB helpt kerk in door geweld getroffen noordoosten van Syrië

“Help ons alstublieft!”

Na de plotselinge grootschalige militaire inval van Turkije in Noordoost-Syrië is er grote onrust en onzekerheid ontstaan onder de bevolking. Veel mensen zijn op de vlucht en de situatie ter plekke is gespannen. In het getroffen gebied liggen drie gemeenten (Kamishly, Hassakeh en Malkieh) van de partnerkerk van de GZB, de Nationale Evangelische Synode van Syrië en Libanon (NESSL). De afgelopen jaren hadden deze gemeenten het relatief rustig, al waren ook hier verschillende aanslagen van IS. Afgelopen week is de situatie abrupt veranderd en verkeert de bevolking, waaronder 40 tot 50 duizend christenen, in grote ongerustheid. Er is angst, maar er zijn ook heel praktische problemen:

 • In Hassakeh is een cruciale waterinstallatie getroffen en is er gebrek aan schoon drinkwater.
 • In Kamishly is er te weinig brood vanwege het uitvallen van een aantal bakkerijen.
 • De scholen in Kamishly zijn tijdelijk gesloten vanwege de onveiligheid.
 • De voedselprijzen zijn explosief gestegen terwijl het gemiddelde maandsalaris ongeveer 80 USD bedraagt.
 • De winter staat voor de deur met sterk dalende temperaturen, waardoor er extra brandstof nodig is.

 

De GZB vraagt om gebed en financiële hulp voor de kleine maar actieve kerken in de regio. Zij doen wat zij kunnen om de nood te lenigen, maar hun middelen zijn beperkt. Wilt u hen helpen, maak dan een gift over naar Project 10 27: NL29 INGB 0000 0280 16  met vermelding Noodhulp Syrië.

Collecterooster 2020 – online

Het collecterooster 2020 is online beschikbaar. In week 35 wordt de papierenversie van de collecteroosters verstuurd.

Nepal getroffen door natuurgeweld

Nepal werd deze week zwaar getroffen door natuurgeweld. Extreme regenval veroorzaakte landverschuivingen, heeft dorpen onder water gezet en oogsten weggevaagd. Vooral de Terai, een laaggelegen regio in het zuiden van Nepal is getroffen, maar eerder dit jaar overstroomden ook al delen van de Kathmandu vallei.

Tienduizenden mensen hebben huis en haard moeten ontvluchtten en wonen nu in tentjes of openbare gebouwen. Asal Chhimekee Nepal (ACN), partnerorganisatie van de GZB, bezoekt deze week getroffen dorpen in de Terai en begint met het uitdelen van voedsel, water en andere eerste levensbehoeften. Ook zullen ze een plan maken voor vervolghulp. De GZB wil graag een helpende hand bieden en heeft inmiddels een eerste bedrag aan ACN toegezegd om de getroffen bevolking te helpen.

Helpt u mee?

 

Collecterooster 2020

Planning collecten 2020

Het lijkt allemaal nog ver weg, maar sommige diaconieën denken al na over het collecterooster voor volgend jaar. Om die reden hebben we de collectedatums in 2020 voor het diaconale programma Project 10 27 vastgesteld. De bestemmingen zijn nog niet allemaal bekend. Daarover hopen we u in augustus met een speciale folder en via de website te informeren.

Zondag 02 februari 2020 Werelddiaconaat
Zondag 22 maart 2020 Diaconaat in Nederland:
project van Stichting Gave
Zondag 3 mei 2020 Werelddiaconaat: noodhulp
Zondag 21 juni 2020 Werelddiaconaat
Zondag 6 september 2020 Werelddiaconaat
Zondag 18 oktober 2020 Werelddiaconaat: project i.v.m.
Wereldvoedseldag
Zondag 15 november 2020 Diaconaat in Nederland:
project van de IZB
Vrijdag 25 december 2020 (1e Kerstdag) Werelddiaconaat

Verwoestingen in Zuidelijk Afrika

KERKEN HELPEN KERKEN start noodhulpactie voor Zuidelijk Afrika

Kerkenhelpenkerken.nl, het nieuwe noodhulp initiatief van de GZB, de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en Verre Naasten, start op verzoek van de lokale kerken een noodhulpactie voor Zuidelijk Afrika. De orkaan Idai en de bijbehorende regens hebben de afgelopen twee weken in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoestingen aangericht aan huizen en gewassen. De natuurramp vindt vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar plaats.

Sinds de eerste week van maart zijn er in Malawi tot nu toe 56 doden geteld en 577 gewonden. Circa 185.000 huishoudens in Malawi (ongeveer 1 miljoen mensen) zijn getroffen door de ramp, zo’n 17.000 huishoudens zijn naar drogere gebieden vertrokken. Ook in Mozambique en Zimbabwe zijn al tientallen doden te betreuren. Het dodental in de drie landen is 215, maar men verwacht dat dit aantal nog flink zal stijgen. De regens houden ook nog aan.

Hele gebieden zijn onbereikbaar doordat wegen en bruggen zijn weggeslagen. Duizenden huizen zijn ingestort en veel maisvelden en andere gewassen zijn vernietigd. De belangrijkste oogst van het jaar is verloren gegaan. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

KerkenhelpenKerken.nl wil slachtoffers van deze ramp helpen. Lokale partners kunnen eerste hulp bieden, zoals voedselpakketten, dekens en nieuw zaad. Ook hulp bij het herstellen van huizen en sanitair is nodig. Helpt u mee? Maak een gift over via kerkenhelpenkerken.nl.

Noodsituatie door hevige overstromingen in Zuid-Malawi

In de eerste week van maart heeft het zo hard geregend in Malawi dat grote delen van het land zijn overstroomd. Dit heeft tot nu toe al geleid tot een dodental van 30 mensen; diverse mensen zijn nog vermist. Zo’n 400 personen zijn gewond geraakt en 6000 mensen zijn gevlucht naar drogere gebieden. In totaal zijn volgens de laatste cijfers bijna 94.000 families getroffen door deze ramp.

>> lees verder

Projectengids 2019

Het overzicht van de diaconale projecten 2019 van Project 10 27 is beschikbaar.

Als u één of meerdere papierenexemplaren wilt ontvangen dan kunt u deze bij ons aanvragen: info@project1027.nl