Noodhulp Oost-Congo

Noodhulp Oost-Congo

De laatste maanden is het onveiliger geworden in Oost-Congo en zijn er aanvallen geweest op dorpen waarbij huizen werden verbrand en mensen vermoord. Het lijkt erop dat er politieke krachten zijn die het land willen ontregelen en op die manier de geplande verkiezingen blokkeren. Er wordt gesproken over een vergeten conflict.

Zoals altijd zijn gewone mensen de dupe van deze situatie. Duizenden mensen zijn naar Bunia gevlucht (hoofdstad van de provincie Ituri) en verblijven daar bij familie of in vluchtelingenkampen. Als GZB  willen wij in deze situatie graag een helpende hand bieden en daarmee iets laten zien van de verbondenheid in het geloof met onze broeders en zusters in Oost-Congo.

Provincie Ituri met hoofdstad Bunia

Onze partnerkerk in Oost-Congo, de Communauté Emmanuel, wil vluchtelingen in Bunia helpen met voedsel, kleding, medicijnen en Bijbels. Deze kerk heeft haar kantoor in Bunia en zal ervoor zorgen dat de hulp bij de juiste mensen terecht komt. We hebben nu een eerste donatie van 5000 euro gedaan, maar we zouden meer willen doen.

Helpt u mee?
U kunt een financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van Project 10 27: NL29 INGB 0000 0280 16, t.n.v. Project 10 27, o.v.v. Noodhulp Congo.

 

 

Update 2018-04-04

Update 2018-04-05

Overstromingen Nepal

Na de aardbevingen van 2015 is een deel van de bevolking van Nepal opnieuw getroffen door een natuurramp. Grote delen van het land staan onder water als gevolg van overstromingen door hevige regens.

ACN, partnerorganisatie van de GZB, heeft het getroffen gebied bezocht en is begonnen met het uitdelen van voedsel en andere eerste levensbehoeften.
De GZB heeft inmiddels een eerste bedrag aan ACN toegezegd om de getroffen bevolking te helpen.
ACN, opgericht door een aantal christelijke gemeenten in de Nepalese stad Pokhara, wil door deze diaconale hulp een getuige zijn in het omzien naar mensen in nood.

Het volgende filmpje geeft een goed beeld van de overstromingen:

Als U ACN wilt helpen om de getroffen bevolking van Nepal te helpen, maak een bedrag over naar NL29 INGB 0000 0280 16 ten name van Project 10 27, o.v.v. : Overstromingen Nepal.

Rapportage (versie februari 2018)

Reisverslag bezoek aan Zimbabwe – in het kader van Noodhulp Zuidelijk Afrika

In deze bijlage vindt u een reisverslag van een bezoek aan Zimbabwe in het kader van Noodhulp Zuidelijk Afrika.