De data en bestemmingen voor het collecterooster 2022 :

Zondag 6 februari 2022 | Werelddiaconaat
Congo | Medische uitrusting en apparatuur

Zondag 13 maart 2022 Diaconaat in Nederland
Nederland | Van uitzichtloosheid naar hoop – Steun aan vluchtelingen (Stichting Gave)

Zondag 8 mei 2022 | Werelddiaconaat
Noodhulp en wederopbouw | Bestemming wordt in 2022 vastgesteld, afhankelijk van de actualiteit.

Zondag 19 juni 2022 Werelddiaconaat (Wereldvluchtelingendag)
Jemen | Hulp voor de Jemenitische gemeenschap

Zondag 4 september 2022 Werelddiaconaat
Albanië | Albanese kerken dragen een steentje bij

Zondag 16 oktober 2022 Werelddiaconaat (Wereldvoedseldag)
Rwanda | Voedselprogramma voor ondervoede gezinnen

Zondag 20 november 2022 Diaconaat in Nederland
Nederland | Dienstbaar in de armste wijk van Nederland (IZB)

Zondag 25 december 2022 (1e Kerstdag) | Werelddiaconaat
Filipijnen | Beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar

Download Collecterooster 2022