Collecterooster 2024

Project 10:27, diaconale collecten 2024

   • Zondag 4 februari 2024 | Werelddiaconaat
    Centraal-Azië | Medische hulp voor kwetsbaren
   • Zondag 10 maart 2024 Diaconaat in Nederland
    Van gevlucht naar geliefd | Steun aan vluchtelingen (Stichting GAVE)
   • Zondag 5 mei 2024 | Werelddiaconaat
    Noodhulp en wederopbouw | Bestemming wordt in 2024 vastgesteld, afhankelijk van de actualiteit.
   • Zondag 23 juni 2024 | Werelddiaconaat
    Pakistan | Distributie zaden en koeien
   • Zondag 1 september 2024 | Werelddiaconaat
    Noord-Afrika* | Vakopleiding in landelijke gebieden
   • Zondag 20 oktober 2024 | Werelddiaconaat (Wereldvoedseldag)
    Bulgarije | Maaltijden en Bijbels onderwijs voor Turkstalige Romakinderen
   • Zondag 17 november 2024 | Diaconaat in Nederland
    Van ontmoeting naar concreet helpen | Liefde en Leven in Limburg (IZB)
   • Woensdag 25 december 2024 (1e Kerstdag) | Werelddiaconaat
    Zimbabwe | Versterken diaconale rol lokale gemeenten