Diaconieën

Project 10 27 ondersteunt diaconieën van hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de PKN bij hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor mensen die hulp nodig hebben, ver weg en dichtbij. Met Project 10 27 kan een gemeente de liefde van Christus praktisch zichtbaar maken. U kunt voor dit diaconale programma collecteren en de opbrengsten bestemmen voor een of meer projecten. Ook individuele gemeenteleden kunnen de projecten steunen.

Voor de GZB is het programma Project 10 27 de opvolger van het diaconale programma Luisterend Dienen van Kerk in Actie, dat per 1 januari 2016 is beëindigd.

Heeft u vragen? U kunt hieronder contact met mij opnemen. Alvast bedankt.