Diaconieën

Project 10:27 ondersteunt diaconieën van hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de PKN bij hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor mensen die hulp nodig hebben, ver weg en dichtbij. Met Project 10:27 kan een gemeente de liefde van Christus praktisch zichtbaar maken. U kunt voor dit diaconale programma collecteren en de opbrengsten bestemmen voor een of meer projecten. Ook individuele gemeenteleden kunnen de projecten steunen.

Voor de GZB is het programma Project 10:27 de opvolger van het diaconale programma Luisterend Dienen van Kerk in Actie, dat per 1 januari 2016 is beëindigd.

Heeft u vragen? U kunt hieronder contact met mij opnemen. Alvast bedankt.