Vergaderopeningen

Project 10 27 heeft 6 vergaderopeningen beschikbaar. Ze zijn samengesteld door ds. Jan Ouwehand, voormalig directeur van de GZB.
Het te lezen bijbelgedeelte wordt nader toegelicht en u heeft de mogelijkheid om aan de hand van enkele gespreksvragen over het onderwerp door te praten.

vergaderopening Spreuken 4 vers 10-22 – Rennen zonder te vallen

vergaderopening Psalm 72 – De arme, de ellendige en die geen helper heeft

vergaderopening Psalm 27 – Hulp uit de hemel

vergaderopening Lukas 16 vers 19-31 – Ónze Lazerus

vergaderopening Lukas 10 vers 25-37 – Voor wie ben ik de naaste

vergaderopening Johannes 5 vers 1-17 – Ik heb geen mens

Heeft u vragen? U kunt hieronder contact met mij opnemen. Alvast bedankt.

Bas StolkProgrammacoördinator