Doneer online

Ja, ik ondersteun graag de noodhulpactie ‘Sprinkhanenplaag Kenia’.

Download Privacyverklaring GZB.

Project 10 27 is het diaconale programma van de GZB

* verplicht velden