Steun een project

Het programma Project 10:27 steunt tientallen diaconale projecten over de hele wereld én in Nederland. De projecten worden uitgevoerd door partnerkerken en -organisaties van de GZB. In veel gevallen zijn hierbij zendingswerkers van de GZB betrokken.

De projecten zijn in 6 categorieën onderverdeeld:

  • Noodhulp en wederopbouw
  • Medische hulp
  • Zorg voor kwetsbare mensen
  • – Voedselhulp
  • Onderwijs en werk
  • Binnenlands diaconaat

God brengt mensen op onze weg, dichtbij en ver weg, misschien wel via Project 10:27. We vragen aandacht voor mensen die onze hulp nodig hebben. Project 10:27 wil hen graag helpen! Doet u mee?

Klik hier  voor een overzicht van de diaconale projecten. Het steunen van een project van het programma Project 10:27 is een verantwoorde keus.

Doneer via de bank: NL29 INGB 0000 0280 16, ten name van Project 10:27, onder vermelding van Projectnummer of projectnaam.

Heeft u vragen? U kunt hieronder contact met mij opnemen. Alvast bedankt.