Steun een project

Het programma Project 10 27 steunt tientallen diaconale projecten over de hele wereld én in Nederland. De projecten worden uitgevoerd door partnerkerken en -organisaties van de GZB. In veel gevallen zijn hierbij zendingswerkers van de GZB betrokken.

De projecten zijn in 5 categorieën onderverdeeld:

  • Noodhulp en wederopbouw
  • Medische hulp
  • Zorg voor kwetsbare mensen
  • Onderwijs en werk
  • Binnenlands diaconaat

God brengt mensen op onze weg, dichtbij en ver weg, misschien wel via Project 10 27. We vragen aandacht voor mensen die onze hulp nodig hebben. Project 10 27 wil hen graag helpen! Doet u mee?

Klik hier  voor een overzicht van de diaconale projecten. Het steunen van een project van het programma Project 10 27 is een verantwoorde keus. Door op de knop ‘online doneren’ te klikken, kunt u direct bijdragen aan een project.

Via de bank: NL29 INGB 0000 0280 16, ten name van Project 10 27, onder vermelding van: ………………

Heeft u vragen? U kunt hieronder contact met mij opnemen. Alvast bedankt.