Kerken Helpen Kerken | Corona-Noodhulpactie

Kerkenhelpenkerken.nl, het noodhulpinitiatief van de GZB, de Christelijke Gereformeerde Kerken en Verre Naasten, start op verzoek van lokale partnerkerken een corona-noodhulpactie.

We verwachten de komende tijd nog veel meer aanvragen om mensen te helpen overleven.

Meer informatie vindt u op: www.kerkenhelpenkerken.nl