Nieuwe coördinator
Op 1 juni 2021 heeft de coördinator van het diaconale GZB-programma Project 10 27, Bas Stolk, het stokje overgedragen aan zijn collega Danny Schurink. Bas zet na 46 arbeidzame jaren, waarvan 25 bij de GZB, een punt achter zijn loopbaan en hoopt op een andere manier dienstbaar te kunnen zijn in Gods Koninkrijk.

Bas: “Vanaf het ontstaan van Project 10 27 op 1 januari 2016 hebben een groot aantal diaconieën gebruik gemaakt van de mogelijkheid om diaconaal werk via de GZB te ondersteunen. Ik ben dankbaar voor alle contacten die er de afgelopen jaren waren.”

Danny heeft veel zin in zijn nieuwe taak. Hij is alweer enige tijd relatiebeheerder bij de GZB en ziet mooie uitdagingen:
“De diaconale nood in de wereld is groot. De GZB en zijn partners en zendings-werkers hebben hier regelmatig mee te maken. Samen met de diaconieën kunnen we hierin echt van betekenis zijn.”