Noodhulp Oekraïense vluchtelingen

Er is een grote vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne op gang gekomen, de grootste in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Miljoenen Oekraïners zoeken een veilige plek in het westen van het land of in een van de buurlanden. De beelden raken ons; graag willen we helpen! Het is mooi om te zien dat er grote bereidheid is om te geven.

Opvang in Tsjechië en Slowakije
De GZB werkt niet in Oekraïne. We hebben daarom besloten om geen grootschalige noodhulpactie te starten. Wél zullen we onze partners in omringende landen ondersteunen die Oekraïense vluchtelingen een veilig heenkomen willen bieden. Dat zijn op dit moment partnerkerken in Tsjechië en Slowakije. Zij zijn al dagen met man en macht in de weer om opvangplekken en woningen in te richten en proberen waar mogelijk vluchtelingen een helpende hand te bieden. Met de beschikbare middelen uit ons eigen noodhulpfonds dragen we daar graag een steentje aan bij.

Geven voor vluchtelingen
Wilt u een gift overmaken voor noodhulp, dan verwijzen we u naar andere christelijke organisaties die wel werkzaam zijn in Oekraïne. Wilt u toch graag via de GZB geven, dan kan dat door een gift over te maken naar rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het volgende vermelden: Noodhulp vluchtelingen Oekraïne (CZ.N.100). Wij maken het dan over naar onze partnerkerken in de buurlanden van Oekraïne.

Bidt u mee?
Wilt u concreet voorbede doen? Zendingswerkers Leendert en Nelleke Wolters zijn via hun gemeente in Praag ook betrokken bij de opvang van vluchtelingen. Op hun website houden zij u op de hoogte en delen zij regelmatig gebedspunten.