Over ons

Onze naam
De naam van het diaconale programma Project 10:27 verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. We leren van Hem om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.

Visie
De gemeente van Christus – en daarmee iedere christen – leeft uit de opdracht getuige van Jezus Christus te zijn en geeft daarom het Evangelie door in woorden, maar ook in daden. De gemeente heeft zorg voor de mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.

Missie
Project 10:27, het diaconale programma van de GZB, ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.

 

Van opbrengst naar impact
Project 10:27 werkt wereldwijd via lokale kerken of kerkelijke organisaties. Dit zijn onze partners, waarmee de GZB soms al vele jaren contact mee heeft. Zij staan midden in de samenleving. Dit geeft ons het vertrouwen dat we precies die mensen bereiken die onze steun nodig hebben. Door met deze partners te werken, weten we bovendien dat de geboden hulp een waardevol extra biedt: perspectief op een daadwerkelijke verandering in het leven van mensen. Verder zijn er met hen duidelijke afspraken gemaakt over de besteding van uw giften waardoor dit op een verantwoorde manier gebeurt.

Elke gemeente die meedoet met Project 10:27, ontvangt na verloop van tijd een verantwoording over het gekozen project. Hierin kunt u lezen wanneer en waaraan uw bijdrage is besteed.

We delen niet alleen cijfers, maar ook verhalen! Verhalen over hoe uw hulp een teken van hoop is. Over mannen, vrouwen, kinderen die er niet langer alleen voor staan. Over mensen die de liefde van God ervaren en in aanraking komen met het Evangelie. U kunt deze verhalen delen in uw gemeente. We hopen dat ze bemoedigen, inspireren en tot zegen zijn. Zo is Project 10:27 er niet alleen voor de ander, maar is de ander er ook voor ons.

Groene GZB
In 2018 is de GZB gestart met het programma ‘Groene GZB’, een programma waarin we samen met onze partners en medewerkers willen nadenken hoe we beter voor de schepping kunnen zorgen. Het diaconale programma ‘Project 10:27’ is onderdeel van de GZB. Daarom doen de medewerkers van Project 10:27 voluit in dit bewustwordingsproces mee. Lees hier meer over de projecten van De Groene GZB.

Heeft u vragen? U kunt hieronder contact met mij opnemen. Alvast bedankt.