Partners

In Project 10:27 zijn de werelddiaconale projecten van de GZB ondergebracht*. Deze zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met partnerkerken en -organisaties van de GZB. Aan het programma doen bovendien de IZB, Stichting Gave en Stichting Evangelie & Moslims mee. Zij brengen projecten in met een binnenlands diaconaal karakter. Alle betrokken organisaties bij Project 10:27 hebben een jarenlange deskundigheid opgebouwd en zien toe op een verantwoorde besteding van de financiën.

*Ook de projecten die tot 1 januari 2016 deel uitmaakten van ‘Luisterend Dienen’ (voormalig programma van Kerk in Actie).

 

Heeft u vragen? U kunt hieronder contact met mij opnemen. Alvast bedankt.