Partners

In Project 10 27 zijn de werelddiaconale projecten van de GZB ondergebracht*. Deze zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met partnerkerken en -organisaties van de GZB. Aan het programma doen bovendien de IZB, Stichting Gave en Stichting Evangelie & Moslims mee. Zij brengen projecten in met een binnenlands diaconaal karakter. Alle betrokken organisaties bij Project 10 27 hebben een jarenlange deskundigheid opgebouwd en zien toe op een verantwoorde besteding van de financiën.

*Ook de projecten die tot 1 januari 2016 deel uitmaakten van ‘Luisterend Dienen’ (voormalig programma van Kerk in Actie).

 

Heeft u vragen? U kunt hieronder contact met mij opnemen. Alvast bedankt.