Costa Rica – Een dienstbare kerk

Projectdetails

Steeds meer kerken in Costa Rica worden zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen te helpen die in moeilijke omstandigheden leven. Ze voelen zich geroepen om hun omgeving te dienen, maar weten dit om verschillende redenen nog niet altijd handen en voeten te geven.

WerkveldZorg voor kwetsbare mensen – Voedselhulp
ProjectnummerCR.1.103
Streefbedrag€ 17.600
LocatieCosta Rica

Meer informatie

Samen met het interkerkelijke seminarie ESEPA worden lokale kerken geïnspireerd, toegerust en begeleid om het Evangelie in woord én daad uit te dragen. Hiervoor wordt een netwerk opgezet met voorgangers en leiders uit verschillende kerken. Maandelijks zijn er ontbijtbijeenkomsten met een inhoudelijk thema, daarnaast worden er cursussen op maat aangeboden. Een aantal gemeenten wordt ook intensiever begeleid bij het maken van concrete plannen om als dienende, missionaire kerk in de samenleving aanwezig te zijn. Kerken denken na over de omgeving waarin ze staan, maar ook over hun eigen leden. Wat speelt er in de wijk en hoe kan de kerk daarvoor iets betekenen?

… ze heeft door de cursus
geleerd om oog te hebben voor
de nood van haar buren.
In de kerk van Cartago is een vrouw die geen enkele cursusbijeenkomst mist. Ze is een beetje verlegen en zegt niet veel. Tijdens de laatste bijeenkomst wil ze toch graag iets delen: ze heeft door de cursus geleerd om oog te hebben voor de nood van haar buren. Voorheen had ze daar niet zo’n erg in, maar nu wel. Voor de docenten van de cursus is dit een belangrijke opmerking. Educatie is veel meer dan het delen van kennis, informatie en ideeën. Het is zo mooi om te horen dat de cursus ook doordringt tot het hart, dat het de houding van mensen beïnvloedt en mensen erdoor veranderen. Misschien is dit nog wel een grotere mijlpaal dan dat er in een gemeente diaconale projecten worden opgezet!

Steun dit project