CRUX – Pioniersplek Rosmalen (IZB)

Projectdetails

In de nieuwbouwwijk De Groote Wielen is ds. Wolter Stijf werkzaam als buurtpastor. In de wijk is geen kerkelijke presentie. Vanuit contacten met het welzijnswerk en buurtbewoners is bekend dat eenzaamheid en relatieproblematiek reële problemen zijn in de wijk. Daaraan gekoppeld zijn er ook zingevingsvragen.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.394
Streefbedrag€ 4.700
LocatieNederland

Meer informatie

In 2015 werden ds. Wolter Stijf en zijn vrouw inwoners van De Groote Wielen. In de contacten die ontstonden kwamen levensvragen bij mensen naar boven. Al snel groeide het verlangen om een missionair initiatief te starten. Daarop werd contact opgenomen met de IZB voor advies en begeleiding om dit vorm te geven. Door deelname aan wijkactiviteiten en contact met het welzijnswerk is de basis ontstaan voor de opstart van een pioniersplek.

De doelgroep die in eerste instantie wordt aangesproken, zijn bewoners van de nieuwbouwwijk De Groote Wielen. Velen van hen hebben van huis uit een christelijke (Rooms-Katholieke) achtergrond, maar zijn niet praktiserend. Ze zijn wel open voor een gesprek.

De contacten die ontstaan komen voort uit de rol van buurtdominee. Daarnaast zijn er activiteiten gericht op relatieproblematiek en zingevingsvragen.

Ontmoetingsmaaltijden
Net zoals in veel nieuwbouwwijken is de onderlinge ontmoeting tussen wijkbewoners niet vanzelfsprekend. Vanuit pioniersplek CRUX worden daarom ontmoetingsmaaltijden georganiseerd. Tijdens deze open en gastvrije maaltijden wordt de onderlinge ontmoeting en gezond eten met elkaar gecombineerd. Op deze manier worden wijkbewoners in de gelegenheid gesteld hun (kleine) netwerk uit te breiden.

Relatieproblematiek
Vanuit CRUX worden gelegenheden geboden waar mensen hun verhaal kwijt kunnen en geholpen worden wanneer zij tegen moeiten in de relatiesfeer oplopen.

Buurtpastor
Tijdens en rondom de activiteiten wil ds. Wolter Stijf pastor zijn voor de buurt. Zijn goede relatie en samenwerking met het lokale welzijnswerk  speelt daarin een grote rol.

“Ik geniet van contacten met mensen, binnen én buiten de kerk. Liever niet in de voorkamer, gewoon midden in het leven, aan de keukentafel. Dat ‘pastoraat onderweg’ vind ik wezenlijk: heb je wat te vertellen en – vooral – te luisteren? Ik vond het wel een mooi compliment dat iemand van buiten mijn gemeente eens zei: ‘We zien u ook als ónze dominee…”

Steun dit project

  • € 2000

    bekostigen van ontmoetingsmaaltijden

  • € 1.500

    bekostigen van ontmoetingsmomenten relatieproblematiek

  • € 1.000

    pastoraat in samenwerking met welzijnswerk