Diaconale en pastorale hulp voor bekeerlingen (Evangelie & Moslims)

Projectdetails

Hulp via plaatselijke kerken/christelijke gemeenten om diaconale en pastorale hulp te bieden aan christenen van moslimachtergrond.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.371
Streefbedrag€ 32.200
LocatieNederland

Meer informatie

Steeds meer migranten met een moslimachtergrond vinden de weg naar de christelijke gemeente. Dat is ook de bedoeling, want het evangelie is bedoeld voor iedereen in de samenleving. Relatief veel migranten hebben meer zorgen en problemen in hun leven dan wij. Als ze tot geloof komen, ontstaan er nieuwe problemen omdat de moslimgemeenschap hen meestal verstoot als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk een nieuwe familie voor hen wil zijn en hen helpt als volgelingen van Jezus.

Naast verstoorde familieverhoudingen, of traumatische ervaringen, spelen er soms financiële problemen doordat ze hun werk kwijtraken vanwege hun bekering of vanwege het ontbreken van een verblijfsvergunning. Soms proberen  familieleden die nog moslim zijn het huwelijk van de gelovige te verbreken en worden ze door hen financieel onder druk gezet. Ze krijgen meestal ook geen erfenis meer. Soms wordt een lening niet terugbetaald. De medewerkers van stichting Evangelie & Moslims kennen de religieuze achtergrond, de taal en de cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen, de kerk en met overheidsinstanties om problemen op te lossen, belemmeringen te doorbreken en zinvol werk te vinden.

De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te begrijpen en versterken zo de verbinding met de plaatselijke kerk of zoeken met hen een kerk als ze die nog niet hebben gevonden. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Migranten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus.
Tevens zorgt Evangelie & Moslims voor een netwerk van bekeerlingen waarin ze elkaar onderling kunnen bemoedigen en helpen.

G. heeft in haar leven met geweld in de familie te maken gehad. Haar keuze om Jezus te volgen betekende een volledige breuk in de toch al slechte verhouding met de familie. Een medewerker van Evangelie & Moslims zocht haar op en wist haar in verbinding te brengen met een christelijke gemeente. Dankzij de jarenlange ervaring en de kennis van de Turkse taal en cultuur kon de medewerker van Evangelie & Moslims haar pastoraal begeleiden. Nu bouwt ze samen met haar gemeente haar leven weer op.

Steun dit project