Dienstbaar in de armste wijk van Nederland (IZB)

Projectdetails

De wijk Bospolder-Tussendijken (BoTu) in Rotterdam-West is de armste wijk van Nederland. ‘Geloven in BoTu’ is een nieuwe geloofsgemeenschap met mensen uit allerlei culturen. De IZB ondersteunt deze lokale gemeente op diaconaal vlak én dat is hard nodig. Meer dan 50% van de bewoners leeft onder het bestaansminimum. Er worden voedselpakketten uitgereikt en er is een weggeefwinkel opgestart waar bewoners tegen een kleine vergoeding verse producten kunnen kopen.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.364
Streefbedrag€ 17.400
LocatieNederland

Meer informatie

Pioniersplek Geloven in BoTu is geboren tijdens de coronacrisis die vorig jaar uitbrak. Doel is om een nieuwe Christelijke geloofsgemeenschap te vormen in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. Het is een wijk waarin ruim 70% van de bevolking een migratie-achtergrond heeft. Ook is het de armste wijk van Nederland (ruim een 25% van de bevolking zit onder, en ruim 50% nét boven het bestaansminimum).  

Nadat we mei vorig jaar 750 voedselpakketten verspreid hadden i.v.m. de coronacrisis merkten we dat er ook veel structurele armoede was waar te weinig aandacht voor was. Om die reden zijn we weggeefwinkel Yess begonnen. Hier kunnen wijkbewoners met een kleine beurs terecht voor kleine donaties (brood, groenten, vlees en fruit etc.) We zijn daarin afhankelijk van reststromen die ons geschonken worden door diverse bedrijven. De versproducten die we ontvangen gaan dezelfde dag nog de deur uit. Van de levensmiddelen die langer houdbaar maken we zogenaamde ‘maandpakketten’ voor gezinnen die het extra hard nodig hebben. De weggeefwinkel Yess is iedere werkdag geopend van 9.00-16.00u en op zaterdag van 10.00-13.00u.

Vroegsignalering
Dagelijks maken zo’n 100-150 gezinnen gebruik van Yess! Veel van deze gezinnen zijn (nog) niet bij de voedselbank aangemeld. Vaak is er heel veel schaamte, of weet men de weg naar hulpverleners niet goed te vinden. Door middel van gesprekken met onze actieve vrijwilligers, die ook buurtbewoners zijn, wordt er gewerkt aan vertrouwen en worden bewoners doorverwezen naar de twee maatschappelijk werkers die op woensdag en donderdag ook te vinden zijn in Yess! Daarmee is de link met de hulpverlening kort en snel gelegd, zodat er ook gewerkt kan worden aan perspectief voor gezinnen. Op deze manier werken we aan vroegsignalering waardoor mensen eerder hulp krijgen die nodig is en daardoor evt. schulden en daaraan gerelateerde stress sterk verminderd worden.

Ontwikkeling
Naast weggeefwinkel Yess! werken we ook aan begeleiding en ontwikkeling van de vrijwilligers. Deze vrijwilligers (buurtbewoners zonder veel kansen op de arbeidsmarkt) krijgen van ons een interne training waarbij hen verschillende vaardigheden wordt aangeleerd en geoefend. Daarnaast proberen we ook zoveel als mogelijk onze vrijwilligers een opleiding te laten volgen en begeleiden we hen verder naar betaald werk in de maatschappij.

Bijbelstudies en vieringen
Inmiddels ontstaan er ook mooie gesprekken over geloof en de waarde van christelijke rituelen als gebed. Een aantal buurtbewoners gaf aan dat ze ook meer willen weten over de Bijbel en het geloof. Een aantal van hen bezoeken de laagdrempelige vieringen die we wekelijks organiseren en een jonge vrouw van 30 jaar wilde zich na een traject van doopcatechese laten dopen. We zijn erg blij dat er nu verruimingen komen in de corona-beperkingen en dat we ook kunnen starten we met Bijbelstudies waar ook veel wijkbewoners om vragen.
Zo zijn we een kerk-in-wording waar diaconaat en missionair-zijn hand in hand gaan. We zijn blij met alle groei, positieve geluiden uit de wijk en betrokkenheid van kerken in het land die we ervaren als zegen van onze God die Zijn kerk bouwt! 

‘Ik kom iedere dag bij de Yess! weggeefwinkel. Daar krijg ik dagelijks de boodschappen die ik nodig heb voor mijn gezin. Ook ben ik heel blij met de activiteiten die ze voor mijn kinderen organiseren’ 

Fatiha (wijkbewoonster 38 jaar, en moeder van 3 kinderen) 

 

‘Ik zou heel graag meer willen weten over de bijbel. Ik kom uit Suriname en ben wel christelijk opgevoed. Toch is de bijbel voor mij een onbekend boek. In september wil ik zeker mee gaan doen met de bijbelstudies’ 

Romeo (wijkbewoner 51 jaar) 

Steun dit project

 • € 2.500

  Taallessen
  In onze wijk wonen veel mensen die de Nederlandse taal niet volledig beheersen. De taallessen komen daarom goed van pas. De taallessen helpen mensen in het leren van de Nederlandse taal. Betere communicatie helpt is essentieel in het leven maar ook in het aanpakken van problemen. 

 • € 500

  3 verhalen 1 boodschap
  Gespreksgroepen rond de psychosociale kant van armoede en het bouwen van veerkracht. 

 • € 3.500

  Maaltijden voor ouderen/eenzamen
  Niet iedereen heeft veel contact met anderen. Met name oudere migranten hebben soms een heel klein netwerk. Door wekelijks maaltijden voor hen te organiseren geven we deze buurtbewoners aandacht en een netwerk. 

 • € 3.000

  Diverse kinderactiviteiten
  De wijk Bospolder-Tussendijk heeft een grote populatie kinderen. De kinderen zijn iedere week welkom op de kinderactiviteiten in ons gebouw of op het plein waar kinderactiviteiten voor hen gedaan worden. Door deze aandacht worden ze opgebouwd en willen we hen de Liefde van God laten proeven. 

 • € 7.000

  Gezond ontbijt op de basisscholen
  In de wijk zijn heel veel basisscholen. De meeste scholen geven aan dat veel kinderen zonder ontbijt naar school komen. Wij willen dat ieder kind een gezond ontbijt krijgt voordat de schooldag begint. Op dit moment verzorgen wij op 2 scholen een gezond ontbijt voor 250 kinderen (per dag). We doen dit samen met vrijwilligers die naar de scholen toegaan.