Ethiopië – Bouw en inrichting kleuterschool t.b.v. evangelisatiewerk

Projectdetails

De GZB steunt de opleiding van een aantal evangelisten aan de Bijbelschool in Assosa. Zij zullen zich gaan inzetten voor het stichten van nieuwe gemeenten in gebieden waar nog geen christenen wonen. Om hen te steunen in hun werk en levensonderhoud is de kerk een kleuterschool begonnen. Dit levert inkomsten op voor het evangelisatiewerk. De kerk heeft zelf veel aan dit project bijgedragen, maar zoekt hulp om de bouw en inrichting te voltooien.

WerkveldOnderwijs en werk
ProjectnummerET.1.103
Streefbedrag€ 17.000
LocatieEthiopië

Meer informatie

Van de 80 stammen in Ethiopië is de helft nog niet bereikt met het Evangelie. Graag willen we ook met hen Gods liefde delen. De GZB draagt daarom bij aan de opleiding van evangelisten aan de bijbelschool in Assosa. Zij zullen zich gaan inzetten voor het stichten van nieuwe gemeenten op plekken waar nog geen christenen wonen.

Voor de evangelisten die klaar zijn met de opleiding, is het belangrijk dat ze voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en om hun werk te kunnen uitvoeren. De kerk is daarom begonnen met het opzetten van een kleuterschool voor zo’n 100 kinderen. Op diverse manieren zijn fondsen bij elkaar gebracht om het project te starten, maar dit is nog niet voldoende. De GZB is gevraagd om bij te dragen aan speeltoestellen, zoals een wip, schommel en draaimolen. Maar ook voor andere onderdelen van de nieuwe kleuterschool is nog geld nodig.

Ouders betalen voor kwalitatief goed onderwijs voor hun kinderen. Daarmee hoopt de kerk voldoende geld binnen te krijgen voor het werk van de evangelisten. Maar het heeft meer voordelen: de kinderen krijgen betere kansen in hun leven en er worden diverse banen in het onderwijs gecreëerd. In Ethiopië wordt kleuteronderwijs niet gratis door de overheid aangeboden. In de stad Assosa is er meer vraag dan aanbod, en daarom is de verwachting dat er voldoende kinderen gebruik van zullen maken.

Steun dit project