Ethiopië – Bouw en inrichting lagere school

Projectdetails

Van de 80 stammen die leven in Ethiopië is de helft nog niet bereikt met het Evangelie. Door het opleiden van evangelisten kunnen nieuwe gemeenten gesticht worden op plekken waar nog geen christenen wonen. Om de evangelisten financieel te kunnen steunen, is de kerk een particuliere lagere school gestart voor kinderen van haar kwetsbare gemeenteleden. De opbrengst van deze school wordt bestemd voor evangelisatiewerk.

WerkveldOnderwijs en werk
ProjectnummerET.1.103
Streefbedrag€ 23.600
LocatieEthiopië

Meer informatie

Door de bouw van klaslokalen voor een nieuwe lagere school wordt de Ethiopische Kale Hewet Kerk in Assosa, West-Ethiopië in staat gesteld om enerzijds goed onderwijs te geven aan basisschool leerlingen, en tegelijkertijd inkomen te genereren. Een deel van de inkomsten gaat naar de bijbelschool, zodat men evangelisten kan blijven opleiden, en daarnaast naar het werk van kerkplanting door evangelisten die hun opleiding voltooid hebben.

Door de winst van de school kan het evangelisatiewerk gefinancierd worden. Dit heeft geresulteerd in het ontstaan van de “Atakility kerk”, in het gebied Oromo. 35 mensen met een traditioneel geloof in geestelijke verbondenheid zijn bevrijd door te geloven in de Heere Jezus Christus.

Steun dit project