Frankrijk – Klein, maar present!

Projectdetails

Kleine christelijke gemeenten in Zuid-Frankrijk willen present zijn en Jezus’ liefde laten zien. Ze zoeken manieren om vanuit het Evangelie interesse te tonen voor mensen om hen heen die extra aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld door praktische hulp aan te bieden bij huisvesting of een straatcafé te organiseren waar mensen een luisterend oor vinden en elkaar kunnen ontmoeten.

WerkveldZorg voor kwetsbare mensen – Voedselhulp
ProjectnummerFR.1.102
Streefbedrag€ 8.800
LocatieFrankrijk

Meer informatie

De UNEPREF is een kerkgenootschap in de zuidelijke helft van Frankrijk. De kerk heeft 3.000 leden verspreid over 50 gemeenten en is dus maar klein. Frankrijk is nog sterker geseculariseerd dan Nederland.

Als gevolg van immigratie uit vooral Noord-Afrika heeft Frankrijk een grote moslimbevolking: drie tot vijf miljoen, ongeveer 10% van de bevolking. Dat is meer dan in andere Europese landen. We weten van problemen in de Franse voorsteden en dreiging vanuit de fundamentalistische islam. Net als in andere Europese landen zien we ook hier een antimoslimsentiment ontstaan. Tegelijk is de werkloosheid onder migranten hoog en vinden ze slecht aansluiting.
Ondanks hun kleine omvang willen de kleine christelijke gemeenten present zijn en Jezus’ liefde laten zien aan mensen om hen heen, gelovig, ongelovig of moslim. Ze zoeken manieren om het Evangelie uit te leven en liefde en interesse te tonen aan de mensen in of buiten de gemeenten die extra aandacht en zorg nodig hebben, bijvoorbeeld de vele migranten in hun midden. Ze staan migranten met raad en daad terzijde, bieden voedselhulp, organiseren goedkope kleding en dragen financieel bij aan huisvestingskosten.

Een drempel voor diaconale activiteiten is dat de gemeenten vanwege hun kleine omvang maar beperkte capaciteit en financiële draagkracht hebben. We ondersteunen daarom vier gemeenten bij hun diaconale activiteiten. Op deze manier kunnen we hen terzijde staan om Gods liefde te delen met mensen die extra zorg nodig hebben.

Het verhaal van…
Brigitte en Théo Gouba, een echtpaar uit Burkina-Faso en lid van de kerk in Le Vigan, hebben het zelf niet makkelijk, maar waar ze kunnen helpen ze de migranten die op hun pad komen.

Ook een ander echtpaar, Terza (zelf Irakees) en Claude Loup, zetten zich in voor migranten. Ze helpen zoeken naar huisvesting en samen met de kerk organiseren ze ontmoetingen en maaltijden. Ze hebben contact met een veertig migranten die moeite hebben om in de Franse samenleving mee te komen en die extra zorg en aandacht nodig hebben.

Steun dit project

  • € 35

    Met € 35 kan de kerk 1 persoon voedselhulp bieden. Het gaat om ongeveer 40 personen wat in totaal neerkomt op € 1.400.

  • € 1.500

    Met € 1500 kan de kerk een gezin helpen met huisvestingskosten. Het gaat om zo’n 3 gezinnen.