Gave-huwelijksconferentie (St. Gave)

Projectdetails

De Gave-huwelijksconferentie is speciaal bedoeld voor Arabischtalige echtparen en gezinnen. De inhoud is gericht op ondersteuning van het huwelijk en het gezinsleven. Voor kinderen is er een apart programma.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.386
Streefbedrag€ 5.300
LocatieNederland

Meer informatie

Met de vluchtelingencrisis kwamen veel Syrische (en andere Arabisch-sprekenden) naar ons land. Na een periode van onzekerheid in het AZC en vaak het wachten op gezinshereniging, wonen ze nu in een eigen woning. Zij bouwen nu aan een gezinsleven in een ander land en een andere cultuur. Dit is geen gemakkelijk proces. Het huwelijk van vluchtelingen staat vaak onder druk.

Als echtpaar moeten ze leren om op een goede manier samen te leven in de Westerse context en om een vellige thuisomgeving te creëren voor hun kinderen. Dat is moeilijk: mannen lijden in veel gevallen statusverlies door het verliezen van hun (oorspronkelijke) baan. Ouders zijn afhankelijk van hun kinderen, die doordat ze vaak de taal beter spreken optreden als tolk. Vrouwen en dochters kijken naar de vrijheden van Westerse vrouwen en jonge kinderen zien hoe mondig hun Westerse klasgenoten zijn.

Om hen te ondersteunen organiseert Gave daarom de Gave-huwelijksconferentie. Tijdens het weekend leren echtparen hoe zij kunnen bouwen aan een sterker fundament in hun huwelijk. Dit doen we vanuit een christelijk perspectief. We verdiepen ons in wat de Bijbel zegt over relaties en op de praktische toepassing hiervan. We zien wat de betekenis hiervan is voor de eigen rol als man of vrouw en vader of moeder.

https://activiteiten.gave.nl/overig/gave-huwelijksconferentie

Het verhaal van…

Haider en Rasha gingen mee met de Gave-huwelijksconferentie. Hun ogen lichten op als ze vertellen wat ze er leerden: “Wij zijn een lichaam en Christus is het hoofd. Dat betekent dat we moeten samenwerken als partners.”

Rasha en Haider kwamen ruim vier jaar geleden vanuit Irak naar Nederland. Na verschillende plekken wonen ze met hun inmiddels drie kinderen in een asielzoekerscentrum (azc) in het midden van het land.

In 2016 kwamen ze tot geloof in Jezus, wat een golf van haat veroorzaakte bij de familie in Irak. “Je mag als moslim geen christen worden. Dat is een schande”, vertelt Haider.

Hoewel het christelijk geloof het gezin veel rust heeft gegeven, blijft het leven in een azc verre van eenvoudig. De Gave-huwelijksconferentie, was daarom een heel welkome tijd van ontspanning voor het hele gezin. Haider vertelt: “Er was een leuk programma voor de kinderen. Ze luisterden naar Bijbelverhalen, deden spelletjes en knutselden.”

Naast ontspanning, biedt het weekend werkvormen en ondersteuning om huwelijken te versterken. De ogen van Haider en Rasha lichten op als ze erover vertellen. “We hebben zoveel geleerd. De leiding leerde ons met persoonlijke voorbeelden hoe je als christelijk echtpaar goed met elkaar omgaat. Toen we dat hoorden en zagen dachten we, zo willen wij ook samenleven.”

Ook deden ze Bijbelstudie over 1 Korinthe 12. Rasha vertelt: “Wij zijn een lichaam en Christus is het hoofd. Als een lid lijdt, lijden andere leden mee. Dat betekent dat we moeten samenwerken als partners. We moeten samen voor de kinderen zorgen, en samen het huishouden doen. Dus niet dat een van ons zegt: ‘Ik ben moe.’ Nee, we moeten het echt samen doen.”

Stralend gezin

“Er werden op het weekend van alle gezinnen foto’s gemaakt”, vertelt Haider. Rasha en Haider laten me een lijstje zien met daarin een stralende gezinsfoto. “We zouden zo weer willen gaan”, lacht Rasha. “We hebben zoveel mooie mensen ontmoet. Af en toe bellen we met ze of we delen iets met elkaar op Facebook.”

Rasha en Haider doen sindsdien geregeld sámen Bijbelstudie en nemen tijd voor gebed. “We weten de toekomst niet”, besluit Haider. “Maar we zijn niet bang. De Heilige Geest woont in ons hart. Dat is het geheim.”

Steun dit project