Ethiopië – Gezondheidsprogramma in een van de armste gebieden

Projectdetails

Circa tien jaar geleden waren er in de arme regio Benshangul-Gumuz nauwelijks voorzieningen op het gebied van gezondheidzorg. Onnodig veel kinderen overleden rond de geboorte, door ondervoeding of malaria. De laatste jaren is er gelukkig veel verbeterd, maar financiële steun blijft nodig.

WerkveldMedische hulp
ProjectnummerET.1.100
Streefbedrag€ 58.500
LocatieEthiopië

Meer informatie

De regio Benishangul-Gumuz is een gebied zo groot als Nederland met circa 800.000 inwoners, Het ligt erg afgelegen op ruim 700 kilometer van Addis Abeba. De armoede in dit gebied is erg hoog. In de hele regio zijn er maar 2 ziekenhuizen, 7 gezondheidscentra, 75 gezondheidsstations (zoals de kliniek van EKHC) en 44 gezondheidsposten.

De gezondheidszorg is weinig ontwikkeld in Benishangul-Gumuz. Zowel de kinder- als de moedersterfte rond de geboorte is hoger dan in de rest van Ethiopië (84/1000 kinderen vs 77/1000 kinderen). De helft van de kindersterfte gebeurt in de eerste maand van het leven van het kind. Verder overlijden veel mensen aan malaria (44%), parasieten (14%) en door problemen met de luchtwegen (10%).

De kliniek van de Kale Hewet kerk is gebouwd in 2008 in het district Homosha. Op dat moment was er in dat gebied geen kliniek, behalve in het nabijgelegen vluchtelingenkamp. In de dorpen in de omgeving waren er geen gezondheidsposten. De gezondheidszorg is destijds begonnen met 1 gezondheidswerker en 1 vroedvrouw. Men begon met het geven van gezondheidsvoorlichting en –bewustwording.
Inmiddels is de kliniek behoorlijk uitgebreid: van 4 naar 12 kamers, en het aantal medisch personeel is nu toegenomen naar 7. De kliniek is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg in een gebied van 12.000 personen. Er vallen 4 gezondheidsposten in de 4 dorpen onder de verantwoordelijkheid van de kliniek. Hier werken gezondheidswerkers van de overheid die worden getraind en toegerust door de kliniek.

In de kliniek is er veel aandacht voor moeder- en kindzorg. Het streven is dat er geen kinderen meer thuis geboren worden, dat moeder en kinderen gevaccineerd worden, dat besmetting van baby’s met HIV via de moeder wordt voorkomen en dat de groei van de baby’s wordt gemonitord.

Er wordt verder in de kliniek gezondheidsvoorlichting gegeven, maar dit gebeurt ook door middel van een outreach-programma in samenwerking met de gezondheidsposten. Dit gaat over het voorkomen van ziekten door het informeren van de bevolking, maar hen ook te laten participeren in het programma, zodat de bevolking zich ‘eigenaar’ voelt van het gezondheidsprogramma. Zo zijn er bijvoorbeeld in het recente verleden samen met de bevolking latrines gebouwd, zodat er in het hele gebied niet meer in de open ruimte ontlasting ligt. Verder worden mensen geïnformeerd over moeder en kind zorg, het voorkomen van HIV/Aids, het tegengaan van ondervoeding, enz. Ook worden mensen bewust gemaakt van de risico’s van kind-huwelijken en genitale verminking van vrouwen.

Op managementgebied  is er ook nauwe samenwerking met de regering. De kliniek wordt 4 x per jaar gemonitord door de het gezondheidscentrum van Homosha. Dan wordt bekeken of de geplande doelen behaald zijn. Ook moet jaarlijks de licentie vernieuwd worden, waarmee de kwaliteit van de gezondheidszorg wordt gegarandeerd.

De christenen die in de kliniek werken, proberen het evangelie door te geven. De kliniek heeft een goede naam in de omgeving. De GZB is bezig met een programma om het werk onder de moslimbevolking uit te bouwen, zodat ook de Berta God’s liefde mogen leren kennen.

Het verhaal van…
Ansha Yakob is 29 jaar. Ze heeft zeven kinderen gekregen, waarvan er één is overleden doordat de borstvoeding niet goed op gang kwam, en omdat de moeder niet wist hoe ze het kind anders moest voeden. Omdat haar jongste kind pas acht maanden oud was toen Ansha weer zwanger bleek, moedigde de lokale vroedvrouw haar aan om naar de kliniek te gaan. Daar beviel ze van een gezonde zoon en werd ze na de bevalling ook begeleid bij het voeden van de baby. Ansha is nu in haar dorp een soort ambassadeur, door anderen te vertellen over de goede zorg in de kliniek tijdens de bevalling en daarna.

Steun dit project