Het Pand, Groningen | een plek waar je liefde ontvangt (IZB)

Projectdetails

Diaconaal-Missionair Centrum ‘Het Pand’ in Groningen biedt kinderen en tieners een veilige plek in de wijk waar kinderen wat te doen hebben en geholpen worden met bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding. Er wordt gewerkt aan relaties waarin gezelligheid en gezond bezig zijn centraal staat. Daarnaast is er aandacht en liefde voor ouders en kinderen die opgroeien in een achterstandswijk. De Korrewegwijk, de Indische Buurt en De Hoogte zijn immers bij uitstek wijken waar de nodige problematiek aanwezig is. Hier groeien veel kinderen en tieners op in moeilijke omstandigheden. Vaak komen ze uit éénoudergezinnen. Vaak krijgen deze kinderen en tieners te maken met huiselijk geweld en verwaarlozing. Via Het Pand wordt met praktische hulp de liefde van Jezus doorgegeven.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.397
Streefbedrag€ 38.298
LocatieNederland

Meer informatie

Diaconaal-Missionair Centrum ‘Het Pand’ in Groningen biedt elke dag tal van activiteiten aan voor kinderen en tieners. In een achterstandswijk is het belangrijk om een lichtpunt te hebben in de week. Een plek waar je liefde ontvangt, waar aan heelheid wordt gewerkt. Die functie mag Het Pand steeds meer vervullen. Door alle activiteiten met de kinderen ontstaan er ook contacten en relaties met de ouders. Hieruit is de Pandgemeenschap ontstaan die iedere zondag bij elkaar komt rond de lunchvieringen. We eten, praten, bidden, doen voorbede en zingen samen. De Bijbel gaat open met een uitleg en er worden ‘om-niet klussen’ gevraagd en verdeeld. We zien de laatste jaren steeds meer mensen aanhaken die na verloop van tijd meebidden en meezingen. Vervolgens hoor je ook verhalen over het bidden thuis of voor familie en hoe het is om van niet-gelovige in een familiekring hardop te zeggen dat je gelooft en dat Het Pand de kerk voor je is. Het Pand is steeds meer een volwaardige vierplek geworden waar ook het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

 

Missionair werker Jan Waanders:

Met plezier trekken we op met de kids, tieners en hun ouders in de Korrewegwijk. Dat we Christen zijn steken we niet onder stoelen of banken. Daar zijn we eerder trots op. Dat hoor je in een verhaal of een getuigenis.

Steun dit project