Hulp in de wijk – Capelle Schollevaar (IZB)

Projectdetails

In de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel wil de Hervormde Ontmoetingskerk graag van betekenis zijn voor wijkbewoners. Als gevolg daarvan is in de afgelopen jaren een groot aantal diaconale initiatieven ontstaan. In samenwerking met de Christelijke  Gereformeerde kerk en de burgerlijke gemeente wordt gewerkt aan het verbinden en helpen van wijkbewoners. Vanuit het werk ontstaat op dit moment een nieuwe geloofsgemeenschap (pioniersplek) met grote aandacht voor het diaconale werk. Naast praktische hulp wil men in Capelle ook mensen graag de mogelijkheid geven om samen op zoek te gaan naar God en geloof in Hem.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.396
Streefbedrag€ 18.100
LocatieNederland

Meer informatie

Vanuit het verlangen om van betekenis te zijn voor de bewoners van de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel is o.a. de wijkwinkel gestart. Er wordt nauw samengewerkt met de burgerlijke gemeente. Tal van mensen komen wekelijks met de vraag om geholpen te worden. De meeste cliënten hebben een turbulent leven achter de rug: echtscheiding, werkloosheid, ziekte. Door de jaren heen zijn verschillende activiteiten gestart die aansluiten bij de hulpvragen en noden van wijkbewoners. Dat varieert van hulpverlening in relatie tot financiën en schulden tot het vinden van een luisterend oor. Daarbij is iedereen welkom. We zijn hier niet van ‘eigen schuld, dikke bult’. Naast de concrete hulpvragen wordt er ook ingezet op voorlichting en preventie en op verbinding van wijkbewoners met elkaar.

Tijdens en rondom de activiteiten zijn veel goede relaties ontstaan. Ook zijn er verschillende mensen tot geloof gekomen of tonen daarin interesse. Het blijkt alleen moeilijk hen op een goede manier een plaats te geven in één van de bestaande kerken in de wijk. Daarom wordt een nieuwe geloofsgemeenschap gevormd. Een nieuwe kerkplek die bestaat uit wijkbewoners die sterk verbonden zijn met de diaconale activiteiten die plaatsvinden. Een plek in Schollevaar waar we het geloof in Jezus Christus (uit)delen. Een plek waar jong en oud welkom is en waar iedereen zich veilig voelt. Een plek waar Jezus hoop geeft in gebrokenheid.

‘Het voelde als een gevangenis. Nooit vrij om te lachen. Altijd in de war. Zoveel papieren. Betalen, betalen, betalen. Ik snap er niets van.’ De van origine Portugese Maria beheerst voldoende Nederlands om uit te leggen hoe diep de put was waar ze uit is gehaald.

We zitten in de Wijkwinkel tegenover NS-station Capelle-Schollevaar. Een verbouwd winkelpand waar bewoners uit de wijk terechtkunnen met alle mogelijke hulpvragen. Over het invullen van formulieren voor de belasting of de uitkering, over zorg- en huurtoeslag – maar ook over heftiger zaken: bij financiële sores of administratieve chaos. Of gewoon voor een kop koffie met een praatje.

‘Toen Maria hier de eerste keer binnenliep was ze een bang vogeltje’, vertelt Jopie Schippers, vrijwilligster. ‘Geestelijk en lichamelijk was ze er slecht aan toe. Ze zat diep in de schulden. De hele warwinkel aan papieren hebben we samen uitgezocht, alles op een rij gezet. Ze heeft inmiddels een schuldhulpverleningstraject achter de rug en heeft nu weer een schone lei.’

‘Een schone lei’ herhaalt Maria met een stralend gezicht. Ze herkent de magische term in de woordenstroom. ‘Elke keer als ik nu een brief krijg, ga ik naar mevrouw Jopie’. Jopie heeft Maria inmiddels zover dat ze niet voor elke bewezen dienst met een cadeautje aan komt zetten. Sindsdien bakt Maria zo nu en dan een taart, om haar dank te uiten.

Overbodig te vragen of dat Jopie voldoening geeft. Ze is aan dit vrijwilligerswerk begonnen, na een oproep in de kerk. De kinderen gingen naar het voortgezet onderwijs, ze had tijd over. ‘Superveel kennis van zaken had ik niet, maar alles is te leren. En als je er niet uitkomt, bel ik instanties.’

Steun dit project

 • € 3.000

  Wijkwinkel: Een luisterend oor hebben en bemoedigen door o.a. mensen te helpen die hulp & advies zoeken op financieel gebied of op het maatschappelijke/levensbeschouwelijke vlak.

 • € 1.200

  Praat-uur: Mensen de Nederlandse taal aanleren om zo te leren durven spreken.

 • € 2.000

  Girls only: Tienermeiden weerbaar maken en helpen groeien in hun geestelijke, sociale en emotionele ontwikkeling.

 • € 7.000

  Kinderhuiskamer: Elke woensdagmiddag de gezelligste huiskamer van Capelle Schollevaar! Met (bord)spelletjes, workshops en creatieve activiteiten. Ook diverse sociale thema’s komen aan bod. Doelstelling: vergroten van sociale cohesie van kinderen en ouders in de wijk Schollevaar.

 • € 2.000

  Huiswerkbegeleiding: om kinderen wekelijks, voor de tijdsduur van 45-60 minuten, een plaats te bieden waar ze rustig en onder begeleiding huiswerk kunnen maken, waardoor ze een positieve huiswerkervaring opdoen.

 • € 2.000

  Sportweek: door samen te sporten relaties leggen met de jeugd, maar ook met de ouders. De afsluitende BBQ is een versterkend moment voor de sociale cohesie waarop de rest van het jaar voortgebouwd kan worden tijdens andere activiteiten. Waar mogelijk van het evangelie getuigen.