Hulp voor kwetsbare mensen in Lelystad (IZB)

Projectdetails

De pioniersplek Zuiderlicht richt zich door middel van Woord en daad op de Zuiderzeewijk in Lelystad. De wijk is kwetsbaar en kent al een lange tijd grote problematiek. Al langer worden vanuit de kerk activiteiten ontplooid. Met de vorming van deze pioniersplek wordt ingezet op de vorming van een geloofsgemeenschap die dienend aanwezig is in de wijk. Stapje voor stapje worden activiteiten toegevoegd als ontmoetingsmomenten die bijdragen aan een open gemeenschap waar mensen in woorden en daden de liefde van Christus zichtbaar zien worden.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.363
Streefbedrag€ 5.000
LocatieNederland

Meer informatie

Wij willen graag mensen in de Zuiderzeewijk bij Jezus brengen. We willen samen met hen zoeken naar wie God is en met een open houding en op een eenvoudige manier met hen over God spreken. Dit willen we doen door ons leven met hen te delen en naast hen te staan. Geen wij-zij verhouding, maar dingen samen doen. Vanuit de huidige activiteiten – kinderwerk en vrouwenwerk – richten we ons met name op jonge gezinnen en eenzamen (mensen in sociaal isolement), maar iedereen is welkom. Het langetermijndoel is christelijke gemeenschapsvorming in de Zuiderzeewijk. De vorm daarvan is afhankelijk van het luisterproces waar we mee begonnen zijn en dat deel blijft uitmaken van onze manier van werken.

De Zuiderzeewijk is een woonwijk met 3.140 adressen, 2.640 huishoudens en bijna 6.000 inwoners. Kenmerkend voor de wijk is dat er relatief veel mensen wonen met een lage koopkracht en die laag zijn opgeleid. Daarnaast heeft de wijk veel problemen gekend met jongeren. Mede door het jongerenwerk vanuit de kerken is er verbetering opgetreden. Tegelijk zijn er nog steeds veel problemen die de aandacht nodig hebben.

De mate van onkerkelijkheid onder deze bewoners is hoog, wellicht nog het laagste onder mensen van Surinaamse of Afrikaanse afkomst. Aangezien er geen kerkelijke presentie in de wijk is, gaan christenen naar kerken in andere delen van de stad.

Er zijn in de wijk ook veel ouderen, die er al hun hele leven wonen. Zij hebben hun eigen netwerken, maar er komt onder hen ook veel eenzaamheid voor.

Het verhaal van…

Al jarenlang is Annemieke van de Dool betrokken bij de kinderclub. Zij ontmoet daar kinderen die veel aandacht nodig hebben. “De kinderen genieten enorm van een knuffel of op schoot zitten. Daarnaast merk ik dat het voor de oudere kinderen zo belangrijk is om een praatje te maken. Zo kunnen ze delen wat hen bezighoudt.“ Naast de kinderclub is Annemieke ook betrokken bij het vrouwenwerk. “Wat voor de kinderen geldt, is ook zo voor deze vrouwen. Veel van hen komen alleen de deur uit voor boodschappen.” Mede door gezondheidsproblemen speelt eenzaamheid een grote rol. Bij de inloop van Zuiderlicht kunnen deze vrouwen elkaar ontmoeten. Ze worden gehoord en creatief bezig zijn geeft afleiding. “Door iets creatiefs te doen loopt het gesprek vanzelf. Het gaat over het dagelijkse leven, maar ook ons geloof komt ter sprake. Maar het is vooral belangrijk dat we er zijn.”

Over de vraag waarom Annemiek bij dit werk betrokken is, is ze duidelijk: “Het is geweldig om liefde te delen en te zien dat dit bij deze kinderen en vrouwen zo welkom is. Ik heb ook op andere plekken kinderwerk gedaan en dat was ook goed. Maar hier is het anders, hier is de noodzaak glashelder!”

Steun dit project

 • € 2.500

  Kinderclub
  De wekelijkse kinderclub speelt een centrale rol. Het gaat om veel meer alleen dan het verhaal uit de Bijbel die de kinderen horen. Het is een ontmoetingsplek voor kinderen met structuur en rust. Ook rondom de club is dit een ontmoetingsplek voor ouders (meestal moeders).

 • € 250

  Vrouwengroep
  Deze groep bestaat uit eenzame oudere vrouwen. Het is belangrijk dat zij elkaar ontmoeten en hun verhaal bij elkaar en ons kwijt kunnen.

 • € 250

  Koffieochtenden voor senioren
  In de wijk zijn ook veel senioren woonachtig. De koffieochtend richt zich op senioren die behoefte hebben aan ontmoeting.

 • € 750

  Ontmoetingsmaaltijden
  Er is veel eenzaamheid in de wijk. Daarom organiseren we maaltijden voor iedereen in de wijk gericht op de onderlinge ontmoeting.

 • € 1.000

  Huiswerkbegeleiding
  Hulp aan kinderen en tieners bij huiswerk.