Diaconale en pastorale hulp voor migranten (Evangelie & Moslims)

Projectdetails

Hulp aan plaatselijke kerken/christelijke gemeenten om diaconale en pastorale hulp te bieden aan moslimmigranten.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.371 (voorheen NL.2.101)
Streefbedrag€ 31.000
LocatieNederland

Meer informatie

Steeds meer migranten vinden de weg naar de christelijke gemeente. Dat is ook de bedoeling, want de kerk is er voor iedereen. Veel migranten hebben zorgen en problemen in hun leven. Als de kerk hun nieuwe familie wordt, nemen ze die zorgen en problemen mee. Als ze uit de moslimgemeenschap komen, steunt die hen meestal niet meer als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk hen helpt op een nieuwe weg.

Financiële problemen vanwege werkeloosheid, schulden of illegaliteit zijn snel zichtbaar. Daar achter spelen vaak andere dingen zoals verstoorde familieverhoudingen, mislukte integratie of traumatische ervaringen.

Medewerkers van Evangelie & Moslims kennen de taal en de cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen en de kerkelijke gemeente problemen aan te pakken, belemmeringen te doorbreken en weer perspectief te vinden.

De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te begrijpen. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Migranten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus.

G. heeft in haar leven met geweld in de familie te maken gehad. Haar keuze om Jezus te volgen betekende een volledige breuk in de toch al slechte verhouding met de familie. Een medewerker van Evangelie & Moslims zocht haar op en wist haar in verbinding te brengen met een christelijke gemeente. Dankzij de jarenlange ervaring en de kennis van de Turkse taal en cultuur kon de medewerker van Evangelie & Moslims haar pastoraal begeleiden. Nu bouwt ze samen met haar gemeente haar leven weer op.

H. is een oudere man van Marokkaanse achtergrond. Hij raakte verslaafd, zijn huwelijk eindigde en ook twee zoons gingen op het verkeerde pad. Toen zijn dochter tot geloof in Jezus kwam en zich liet dopen, zag hij hoe haar leven in positieve zin veranderde. Hij nam contact op met Evangelie & Moslims omdat hij deze Jezus ook wilde leren kennen. De medewerkers van Evangelie & Moslims zochten hem op en brachten hem met plaatselijke christenen in contact die hem ondersteunden om op een nieuw spoor te komen.