Diaconale en pastorale hulp voor migranten (Evangelie & Moslims)

Projectdetails

Hulp aan plaatselijke kerken/christelijke gemeenten om diaconale en pastorale hulp te bieden aan moslimmigranten.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.371
Streefbedrag€ 29.000
LocatieNederland

Meer informatie

Steeds meer migranten in Nederland vinden de weg naar een christelijke gemeente. Dat is ook de bedoeling, want het evangelie is bedoeld voor iedereen in de samenleving. Relatief veel migranten hebben al zorgen en problemen in hun leven. Als ze tot geloof komen, ontstaan er nieuwe problemen omdat de moslimgemeenschap hen meestal verstoot als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk een nieuwe familie voor hen wil zijn en hen helpt als volgelingen van Jezus.

Naast verstoorde familieverhoudingen, of traumatische ervaringen, spelen er soms financiële problemen doordat ze hun werk kwijtraken of vanwege illegaliteit.

Medewerkers van Evangelie & Moslims kennen de religieuze achtergrond, de taal en de cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen en de kerkelijke gemeente problemen op te lossen, belemmeringen te doorbreken, zinvol werk te vinden en hen te ondersteunen om getuige van Jezus te zijn.

De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te begrijpen. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Migranten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus.

Tevens zorgt Evangelie & Moslims voor een netwerk van bekeerlingen waarin ze elkaar onderling kunnen bemoedigen en helpen.

G. heeft in haar leven met geweld in de familie te maken gehad. Haar keuze om Jezus te volgen betekende een volledige breuk in de toch al slechte verhouding met de familie. Een medewerker van Evangelie & Moslims zocht haar op en wist haar in verbinding te brengen met een christelijke gemeente. Dankzij de jarenlange ervaring en de kennis van de Turkse taal en cultuur kon de medewerker van Evangelie & Moslims haar pastoraal begeleiden. Nu bouwt ze samen met haar gemeente haar leven weer op.

J. is na jaren van geregeld werk enkele jaren geleden werkeloos geworden. Omdat hij nu Jezus volgt, ondersteunt zijn oude netwerk van familie en vrienden hem niet meer, maar maakt die zijn leven in veel opzichten juist moeilijker en zijn problemen groter. De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen hem over de kloof van taal- en cultuurverschillen heen om samen met zijn gezin beter te integreren in een plaatselijke christelijke gemeente. Ze helpen hem om te begrijpen hoe deze christelijke gemeente hem en zijn jonge gezin kan helpen. Omgekeerd helpen de medewerkers van Evangelie & Moslims de diakenen van deze gemeente om de problematiek van J. goed te begrijpen en effectief met hem te communiceren. Hierdoor krijgt het gezin van J. weer hoop om een nieuw leven op te bouwen en zelf ook iets te kunnen bijdragen in de samenleving.

Steun dit project