Hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond (Evangelie & Moslims)

Projectdetails

Evangelie & Moslims helpt vrouwen met een moslimachtergrond die traumatische ervaringen hebben gehad.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.374
Streefbedrag€ 22.000
LocatieNederland

Meer informatie

Als moslimvrouwen tot geloof komen, overheerst in het begin vrijwel altijd de vreugde over het nieuwe leven met Christus. Vaak komen daarna echter traumatische ervaringen boven die het moeilijk maken om te groeien in het geloof en anderen te kunnen dienen. Veel vluchtelingen hebben traumatische dingen meegemaakt en de verwerking daarvan begint meestal pas als ze hier tot rust komen. Sommige migrantenvrouwen zijn misbruikt of door hun eigen familie of bijzonder slecht behandeld. Soms zijn ze bedreigd of verstoten vanwege hun keuze voor Christus. Wanneer ze liefdevol worden opgevangen in een christelijke gemeenschap en tot geloof in Christus komen, beseffen ze nog beter dat het niet normaal was wat ze hebben meegemaakt en hebben ze behoefte aan hulp.

De medewerksters van Evangelie & Moslims bezoeken deze vrouwen en begeleiden hen bij de verwerking van hun traumatische ervaringen. De medewerksters spreken hun taal en kennen hun cultuur. De medewerksters spreken hun taal of zijn zelf migrant of vluchteling geweest en kunnen daardoor dichtbij hen staan. Met behulp van een counselingsprogramma dat speciaal voor deze groep is ontwikkeld, worden de vrouwen verder geholpen.

Tevens ondersteunt Evangelie & Moslims plaatselijke kerken en gemeenten om een nieuw thuis te zijn voor deze vrouwen (en hun eventuele gezinnen) omdat ze na hun bekering niet meer in de moslimgemeenschap welkom zijn.

H. is in het land waar ze vandaan komt zowel binnen haar familie, tijdens haar werk als op straat herhaaldelijk als vrouw bijzonder slecht behandeld. Toen ze hier in Nederland asiel kreeg, leek het aanvankelijk alsof ze alles kon vergeten. In werkelijkheid besefte ze toen pas hoezeer ze beschadigd was door alles wat ze had meegemaakt. Met hulp van een christelijke hulpverlener kwam ze na een lang traject tot herstel. Nu mag ze met steun van Evangelie & Moslims andere vrouwen helpen die ook traumatische ervaringen hebben gehad. Ze doet dat vanuit het christelijke geloof en helpt vrouwen ook deel te worden van een christelijke gemeente die hen kan ondersteunen.    

Steun dit project

  • € 5.000

    Programma voor trauma-verwerking

  • € 16.500

    Ambulante hulp aan migrantenvrouwen