Hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond (Evangelie & Moslims)

Projectdetails

Evangelie & Moslims helpt vrouwen met een moslimachtergrond die traumatische ervaringen hebben gehad.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.374
Streefbedrag€ 20.000
LocatieNederland

Meer informatie

Sommige vluchtelingen hebben traumatische dingen meegemaakt. De verwerking daarvan begint meestal pas als ze hier tot rust komen. Veel vrouwen zijn misbruikt en soms ook in hun eigen familie of woonomgeving bijzonder slecht behandeld. Wanneer ze liefdevol worden opgevangen in een christelijke gemeenschap en tot geloof in Christus komen, beseffen ze nog beter dat het niet normaal was wat ze hebben meegemaakt en hebben ze behoefte aan hulp.

De medewerksters van Evangelie & Moslims begeleiden deze vrouwen bij de verwerking van hun traumatische ervaringen. De medewerksters spreken hun taal en kennen hun cultuur. Sommige medewerksters zijn zelf migrant of vluchteling geweest en kunnen daardoor dichtbij hen staan. Met behulp van een counselingsprogramma dat speciaal voor deze groep is ontwikkeld, worden de vrouwen verder geholpen.

Tevens ondersteunt Evangelie & Moslims plaatselijke kerken en gemeenten om een nieuw thuis te zijn voor deze vrouwen (en hun eventuele gezinnen) omdat ze na hun bekering niet meer in de moslimgemeenschap welkom zijn.

H. is in het land waar ze vandaan komt zowel binnen haar familie, tijdens haar werk als op straat herhaaldelijk als vrouw bijzonder slecht behandeld. Toen ze hier in Nederland asiel kreeg, leek het aanvankelijk alsof ze alles kon vergeten. In werkelijkheid besefte ze toen pas hoezeer ze beschadigd was door alles wat ze had meegemaakt. Met hulp van een christelijke hulpverlener kwam ze na een lang traject tot herstel. Nu mag ze met steun van Evangelie & Moslims andere vrouwen helpen die ook traumatische ervaringen hebben gehad. Ze doet dat vanuit het christelijke geloof en helpt vrouwen ook deel te worden van een christelijke gemeente die hen kan ondersteunen.    

Steun dit project