Kansen voor tieners in Groningen (IZB)

Projectdetails

Rond Diaconaal-Missionair Centrum ‘Het Pand’ in Groningen groeien veel kinderen en tieners op in moeilijke omstandigheden. Vaak komen ze uit éénoudergezinnen. Ook krijgen deze kinderen en tieners vaak te maken met huiselijk geweld en verwaarlozing. Voor hen organiseert ‘Het Pand’ ieder jaar een geweldig kamp. Iedereen die regelmatig op de club aanwezig is krijgt een uitnodiging. Daarbij maken ze gebruik van een prachtige blokhut waar ze drie dagen lekker van de omgeving en elkaar genieten. Meestal is het niet ver van Groningen, zodat de ouder(s) ook even kunnen komen. Ieder kamp staat een bepaald thema centraal. Aan tafel wordt gelezen uit een kampboekje waarin iets wordt geschreven over dat thema en ook vanuit de Bijbel een voorbeeld gegeven wordt, waaruit iets kan worden ontdekt of geleerd.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.397
Streefbedrag€ 4.725
LocatieNederland

Meer informatie

Sinds 1988 beschikt de Martinikerk-wijkgemeente over het Pand in de Korrewegwijk, een ‘Vogelaarwijk’ aan de rand van de binnenstad, waar de helft van de kinderen onder de armoedegrens leeft. De wijk is multicultureel, waarbij veel kinderen uit complexe gezinssituaties komen. Er is weinig tot geen binding van de bewoners tot een kerkgenootschap, wel staat men open voor religie. De bezoekers van Het Pand zijn over het algemeen laagopgeleid. De jeugd uit de wijk vormt de sleutel tot het bereiken van de volwassen wijkbewoners.

Het Pand heeft jarenlang gewerkt aan relatievorming met buurtbewoners, die er nu steeds gemakkelijker de weg naar het Pand weten te vinden voor een luisterend oor. Er worden nieuwe contacten gelegd, met betrokkenen en met God. De wekelijkse viering is het hart van de gemeenschap.

Het missionair diaconale ontmoetingscentrum Het Pand is niet meer weg te denken uit de Korrewegwijk in Groningen. In de loop van de jaren zijn tal van activiteiten georganiseerd. Met verwondering en dankbaarheid nemen we waar dat de afgelopen jaren de eerste vormen van een christelijke gemeenschap zijn ontstaan. Verschillende wijkbewoners participeren daarin. Wekelijks worden er vieringen gehouden en afgelopen jaar is er voor het eerst gedoopt.

Ook worden er veel activiteiten georganiseerd voor de kinderen en tieners uit de buurt, zoals sportavonden en een zomerkamp.

Quotes van kinderen en vrijwilligers bij het Pand:

Kind: “Huh juf, maar iedereen is toch een vriend van Jezus?”
Vrijwilligster: “Kunnen we dit niet gewoon elke vakantie doen? Zo tof om met elkaar op te trekken.”

Steun dit project

  • € 3.500

    Een zomerkamp voor kinderen
    Iedere zomervakantie wordt er voor kinderen een toffe sport en spelweek georganiseerd. Een grote groep jongelui gaat speciaal hiervoor bij Athletes in Action op training. Zo kan er, speciaal voor kinderen van de basisschool en ook voor tieners, een fantastisch programma worden aangeboden.

  • € 1.500

    Sportavonden voor tieners
    Iedere woensdagavond wordt er een sportavond georganiseerd voor tieners. Het sporten begint om 19:00 uur. Na een uur kleden ze zich om en gaan naar Het Pand. Daar wordt iets gedronken, horen ze een getuigenis en spelen Fifa op de Playstation of een potje tafeltennis.