Libanon – Onderwijs aan Syrische vluchtelingenkinderen

Projectdetails

De meeste vluchtelingen die de grens van Syrië met Libanon oversteken zijn kinderen. Veel van hen leven al jaren in moeilijke omstandigheden in al dan niet officiële kampen en gaan niet naar school. De GZB ondersteunt vier scholen van de Protestantse Kerk in Libanon en Syrië, die speciaal zijn ingericht voor vluchtelingenkinderen. Doel is hen uiteindelijk in het reguliere onderwijssysteem te laten instromen.

WerkveldOnderwijs en werk
ProjectnummerME.N.102
Streefbedrag€ 59.000
LocatieLibanon

Meer informatie

De Protestantse Kerk in Libanon en Syrië wil graag iets doen voor de Syrische kinderen die leven in kampen in het noorden, oosten en zuiden van Libanon. Doelgroep zijn kinderen tussen 6 en 12 jaar. De meesten van hen konden nog nooit naar school. Het Libanese onderwijssysteem heeft onvoldoende capaciteit om deze vluchtelingenkinderen op te vangen. Ook de families zelf ervaren verschillende belemmeringen waardoor de kinderen uitvallen of niet op reguliere scholen terecht kunnen. Ze hebben bijvoorbeeld een leerachterstand, komen geld te kort voor het betalen van de transportkosten en schoolbenodigdheden, hebben behoefte aan gezinsondersteuning of missen officiële documenten.

Het verhaal van…
Mevrouw Ramak Abboud, hoofd van een school in de Bekaa-Vallei: “Bijna alle kinderen op deze school zijn analfabeet. Geen enkele school in Libanon zou ze accepteren. Wij hebben hen opgenomen, lesgegeven en voor hen gezorgd. Nu kunnen ze lezen en schrijven, heel erg belangrijk voor hun toekomst. Het lesprogramma is ook gericht op de verbetering van de sociale vaardigheden van de kinderen. De meesten van hen wonen in informele vluchtelingennederzettingen. Veel van de kinderen begonnen aanvankelijk erg geïsoleerd en enigszins verdrietig op school. Maar na een aantal jaar passen ze beter in de samenleving, communiceren ze beter, accepteren ze mensen met verschillende achtergronden en worden ze op een positievere manier geaccepteerd.”

Op de scholen die de GZB ondersteunt hebben ongeveer 400 Syrische vluchtelingenkinderen de mogelijkheid onderwijs te volgen in Arabisch, Engels, rekenen en biologie/natuurkunde. Ze ontvangen alle benodigde schoolspullen, een maaltijd per dag en vervoer van en naar school. Ook worden de leerkrachten getraind in het omgaan met getraumatiseerde kinderen.

Steun dit project

  • € 60

    Voor 60 euro kan een kind een maand lang naar school.

  • € 10

    Voor 10 euro ontvangt een kind een maand lang maaltijden op school.