Licht in Lelystad (IZB)

Projectdetails

Pioniersplek Zuiderlicht richt zich door middel van Woord en daad op de Zuiderzeewijk in Lelystad. De wijk is kwetsbaar en kent al een lange tijd grote problematiek. Vanuit de kerk worden al jaren activiteiten voor de buurt ontplooid. Met de vorming van een pioniersplek wordt ingezet op de vorming van een geloofsgemeenschap die dienend aanwezig is in de wijk. Stapje voor stapje worden activiteiten toegevoegd die bijdragen tot een open gemeenschap waar mensen de liefde van Christus zichtbaar kunnen zien worden.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.363
Streefbedrag€ 7.265
LocatieNederland

Meer informatie

Het project Zuiderlicht heeft als missie om mensen in de Zuiderzeewijk in contact met Jezus te brengen. Ze willen samen met hen zoeken naar wie God is en met een open houding en op een eenvoudige manier met hen over God spreken. Dit doen zij door hun leven met hen te delen en naast hen te staan. Vanuit de huidige activiteiten – kinderwerk en vrouwenwerk – wordt voornamelijk gefocust op jonge gezinnen en eenzamen (mensen in sociaal isolement). Het lange-termijn doel is christelijke gemeenschapsvorming in de Zuiderzeewijk.

De Zuiderzeewijk is een woonwijk met bijna 6.000 inwoners. Kenmerkend voor de wijk is dat er relatief veel mensen wonen met een lage koopkracht en weinig of geen scholing hebben gehad. Daarnaast heeft de wijk veel problemen gekend met jongeren. Mede door het jongerenwerk vanuit de kerken is er de laatste jaren verbetering opgetreden. Tegelijk zijn er nog steeds veel problemen die de aandacht nodig hebben.

De mate van onkerkelijkheid onder deze bewoners is hoog, wellicht nog het laagste onder mensen van Surinaamse of Afrikaanse afkomst. Aangezien er geen kerkelijke presentie in de wijk is, gaan christenen naar kerken in andere delen van de stad.

Er zijn in de wijk ook veel ouderen, die er al hun hele leven wonen. Zij hebben hun eigen netwerken, maar er komt onder hen ook veel eenzaamheid voor.

Al jarenlang is Annemieke van de Dool betrokken bij de kinderclub. Zij ontmoet daar kinderen die veel aandacht nodig hebben. “De kinderen genieten enorm van een knuffel of op schoot zitten. Daarnaast merk ik dat het voor de oudere kinderen zo belangrijk is om een praatje te maken. Zo kunnen ze delen wat hen bezighoudt.“ Naast de kinderclub is Annemieke ook betrokken bij het vrouwenwerk. “Wat voor de kinderen geldt is ook zo voor deze vrouwen. Veel van hen komen alleen de deur uit voor boodschappen”. Mede door gezondheidsproblemen speelt eenzaamheid een grote rol. Bij de inloop van Zuiderlicht kunnen deze vrouwen elkaar ontmoeten. Ze worden gehoord en creatief bezig zijn geeft afleiding. “Door iets creatiefs te doen loopt het gesprek vanzelf. Het gaat over het dagelijkse leven maar ook ons geloof komt ter sprake. Maar het is vooral belangrijk dat we er zijn”.

Over de vraag waarom Annemiek bij dit werk betrokken is ze duidelijk: “Het is geweldig om liefde te delen en te zien dat dit bij deze kinderen
en vrouwen zo welkom is. Ik heb ook op andere plekken kinderwerk gedaan en dat was ook goed. Maar hier is het anders, hier is de noodzaak glashelder!”

Steun dit project

 • € 9.775

  Kinderclub

  De wekelijkse kinderclub speelt een centrale rol. Het gaat om veel meer alleen dan het verhaal uit de Bijbel die de kinderen horen. Het is een ontmoetingsplek en warm thuis, waar kinderen liefde en rust ervaren en zich kunnen ontwikkelen. Ook rondom de club is dit een ontmoetingsplek voor moeders en wordt het netwerk van deze kwetsbare groep uitgebreid.

 • € 1.135

  Vrouwengroep

  Deze groep bestaat uit eenzame vrouwen. Het is belangrijk dat zij elkaar ontmoeten en hun verhaal bij elkaar en ons kwijt kunnen.

 • € 1.985

  Koffieochtenden voor senioren

  In de wijk zijn ook veel oudere mensen woonachtig. De koffieochtend richt zich op senioren die behoefte hebben aan ontmoeting.

 • € 2.525

  Ontmoetingsmaaltijden

  Er is veel eenzaamheid in de wijk. Daarom organiseren we maaltijden voor iedereen in de wijk gericht op de onderlinge ontmoeting.

 • € 2.915

  Huiswerkbegeleiding
  Hier worden kinderen geholpen bij hun huiswerk. Er zijn warme contacten met de (basis)scholen. Ook is het een plek waar kinderen en tieners hun verhaal kunnen delen.