Nepal – Medische zorg leprapatiënten

Projectdetails

Lepra komt in Nepal nog steeds veel voor en kan ernstige gevolgen hebben. Niet alleen lichamelijk, maar ook in sociaal opzicht, namelijk discriminatie en uitsluiting. Dat geldt niet alleen voor leprapatiënten, maar voor iedereen met een lichamelijke beperking. Wij helpen met onderzoek en medicatie, met protheses en eventueel geld om een handeltje te beginnen waardoor patiënten weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

WerkveldMedische hulp
ProjectnummerNE.1.105 (voorheen NE.2.007)
Streefbedrag€ 14.700
LocatieNepal

Meer informatie

Nepal is een prachtig land, maar hoort wel bij de meest arme landen ter wereld. Het land kampt regelmatig met natuurrampen (aardbevingen, overstromingen), grote werkloosheid en armoedeziekten zoals lepra en tuberculose. Steun vanuit de overheid is er nauwelijks. De toekomst ziet er dan vaak ook niet rooskleurig uit.

In Surkhet, West-Nepal, is een christelijke kliniek gespecialiseerd in leprazorg en rehabiliatie voor mensen met lichamelijk letsel. In dit centrum van International Nepal Fellowship (INF) worden patiënten onderzocht, getest, behandeld en indien nodig opgenomen. Ook worden zij geholpen om hun leven weer op te pakken met de nodige aanpassingen. Patiënten krijgen medicijnen en therapie, maar kunnen ook fysieke hulpmiddelen zoals een prothese, rolstoel en/of een aanpassing in huis krijgen. De kliniek kiest voor een holistische behandeling. Op deze manier blijven patiënten niet langs de zijlijn staan, maar kunnen ze weer deelnemen aan het leven!

Surkhet ligt in West-Nepal. Mensen zijn hier afhankelijk van kleinschalige landbouw, maar oogsten vallen vaak tegen. De bevolking zit ook hier in de vicieuze cirkel van werkloosheid, armoede, ondervoeding en ziekte. Aan patiënten wordt gevraagd financieel iets bij te dragen aan de verleende zorg, maar de meesten zijn er echt te arm voor. Sociale voorzieningen en verzekeringen bestaan niet in Nepal. Daarom is de INF-kliniek afhankelijk van extra financiële steun.

INF werkt er ook aan om de acceptatie van (ex)patiënten te verhogen en discriminatie tegen te gaan. Ze geven voorlichting in dorpen, kerken, op scholen en stimuleren mensen om voor elkaar te zorgen. Van het werk van INF gaat een mooi getuigenis uit. Zo vanzelfsprekend is het in Nepal niet om je naaste te helpen. Het kastensysteem is er toch nog vaak oorzaak van dat mensen die arm zijn, arm blijven. Het evangelie echter spreekt over andere dingen, over liefde, over zorg voor je naaste en de vergevende liefde van Jezus Christus. Christenen in Nepal mogen in Zijn voetspoor gaan.

Het verhaal van…
Raman Singh Thapa (24 jaar) groeide op in een arm dorp in Tanhun (Midden-Nepal). Zijn vader was boer, maar verdiende te weinig om zijn gezin te onderhouden. Toen Raman 19 was, besloot hij te stoppen met school en vertrok naar India in de hoop daar werk te vinden om zijn familie te onderhouden. Daar trof hem echter een tragisch ongeval: bij het instappen in een trein ging het mis: hij verloor zijn beide benen. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis in de hoofdstad gebracht. De behandeling kostte hem al zijn spaargeld, en meer dan dat. In plaats van iets te betekenen voor zijn familie, was hij nu volledig afhankelijk van hen, zonder perspectief. Een familielid verwees hem naar de INF-kliniek, waar hij dankzij het patiëntenfonds twee beenprotheses kon krijgen. Een fysiotherapeut van INF leerde Raman lopen en leven met zijn nieuwe protheses en een looprek. Raman: “Mijn leven is totaal anders gelopen dan ik had gehoopt. Maar dankzij de hulp van INF zie nu wel weer lichtpuntjes.”

Hoe kunt u helpen?

 • Voor € 5,- kan een patiënt speciale beschermende schoenen, krukken of andere hulpmiddelen krijgen.
 • Er is € 20,- per 10 mensen nodig voor de eerste diagnose, standaardmedicatie of doorverwijzing. Per jaar komen ongeveer 2.700 mensen met klachten naar de polikliniek.
 • 10 vervolg-labtesten kosten € 7,50. Per jaar worden ongeveer 2.200 testen gedaan.
 • De basiskosten voor een opname van een patiënt bedragen € 100,- (voedsel, medicijnen, therapie). Per jaar worden ongeveer 250 patiënten opgenomen.
 • Sociaaleconomische steun voor (ex)patiënten en hun gezin, zoals het starten van een eigen bedrijfje of het volgen van een vaktraining, kost € 225,- per persoon. Ongeveer 85 mensen maken hier gebruik van.

Steun dit project

 • € 20

  Er is € 20,- per 10 mensen nodig voor de eerste diagnose, standaardmedicatie of doorverwijzing. Per jaar komen ongeveer 2.700 mensen met klachten naar de polikliniek.

 • € 5

  Voor € 5,- kan een patiënt speciale beschermende schoenen, krukken of andere hulpmiddelen krijgen.

 • € 7,50

  10 vervolg-labtesten kosten € 7,50. Per jaar worden ongeveer 2.200 testen gedaan.

 • € 100

  De basiskosten voor een opname van een patiënt bedragen € 100,- (voedsel, medicijnen, therapie). Per jaar worden ongeveer 250 patiënten opgenomen.

 • € 225

  Sociaaleconomische steun voor (ex)patiënten en hun gezin, zoals het starten van een eigen bedrijfje of het volgen van een vaktraining, kost € 225,- per persoon. Ongeveer 85 mensen maken hier gebruik van.

Locatie