Met open armen – Nieuwegein (IZB)

Projectdetails

Cross Culture Nieuwegein (CCN) is een multiculturele nieuwe geloofsgemeenschap in Nieuwegein. Het is een warme, kleurrijke kerk met mensen van allerlei culturen. Kenmerkend voor deze jonge kerk is dat ze houden van lekker eten, ze zijn gastvrij en een plek willen zijn waar iedereen zich thuis voelt.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.361
Streefbedrag€ 17.400
LocatieNederland

Meer informatie

Een belangrijk deel van het werk van CCN is diaconale hulp. In eerste instantie bleek dit nodig om dat de mensen die zich aansloten bij de geloofsgemeenschap veelal te kampen hadden met diverse problemen in hun leven. Hulp aan de leden van de gemeenschap werd een vanzelfsprekend onderdeel van het gemeenteleven. In een nieuwe fase van deze pioniersplek kiest men er voor om deze ervaring breder in te zetten en als geloofsgemeenschap diaconaal present te zijn in Nieuwegein.

De oorspronkelijke doelgroep van CCN werd gevormd door de ca. 25% van de Nieuwegeinse bevolking die een migratieachtergrond had. Hoewel deze zeer brede doelgroep belangrijk is geweest, is de aandacht de afgelopen jaren in het bijzonder gericht geweest op de statushouders die vanaf 2015 gefaseerd werden ondergebracht in Nieuwegein. Deze groep kwetsbare mensen wil CCN nog steeds blijven betrekken in ons werk. Daarnaast willen ze ook manieren vinden om christenen die al langer in Nieuwegein wonen maar nog steeds in een bepaald isolement verkeren te bereiken. Het zijn juist deze migranten die om allerlei redenen sneller afstand nemen van een groep mensen. “Zo horen we regelmatig van mensen die vanwege een taalachterstand geen vieringen bezoeken waardoor het genoemde isolement ontstaat. Ook merken we dat dit isolement soms versterkt wordt door een moeizame integratie en door eerder opgelopen trauma’s. Juist deze vrij moeilijk bereikbare groep willen we een thuis bieden”.

In de afgelopen jaren het besef gegroeid dat we ook voor onze stad Nieuwegein van betekenis zijn. Juist omdat we met veel mensen in contact komen die zich aan de rafelranden van de maatschappij bevinden, zien we het als onze roeping om diaconaal bewust aanwezig te zijn in onze stad. Daarbij richten we ons vooral op de oorspronkelijke doelgroep: mensen met een migratieachtergrond. Enerzijds is er voor hen in onze stad geen christelijk alternatief; anderzijds blijkt juist onder deze doelgroep de diaconale nood hoog te zijn. Juist deze groep kent specifieke uitdagingen. Daarom heeft CCN de kernwaarde diaconale presentie toegevoegd aan de kernwaarden. De uitbouw van juist deze waarde zien zee als een belangrijk onderdeel in de komende jaren

We spreken met Hossein, een olijke Iraniër. Hij prijst zich gelukkig dat hij Cross Culture Nieuwegein heeft gevonden. ‘Hier zijn we gastvrij, hier wordt niet naar je etiketje gekeken. Je mag komen zoals je bent, ongeacht je afkomst, je geloof, je status. Als deze kerk niet bestond zou ik hem hebben kunnen uitvinden. Als bezoeker van het eerste uur heeft Hossein Cross Culture Nieuwegein langzaam maar zeker zien uitgroeien. ‘Er is meer structuur, het is beter georganiseerd. Ik hoop dat er uiteindelijk zoveel mensen komen, dat we geen rust zullen kennen.’ Cornelis van Dis, die is aangeschoven bij de maaltijd, zou het zo beamen, al heeft hij als diaken uit Hervormd Vreeswijk nu al heel wat werk aan de bezoekers. Veel bezoekers hebben het niet breed.

Steun dit project

 • € 2.500

  Ondersteuning vluchtelingen
  Doelstelling: Voor vluchtelingen/statushouders is het niet eenvoudig om het de formele processen in Nederland te doorlopen. CCN biedt hulp bij brieven vertalen en uitleggen, bellen met instanties (IND, Ambassades, IOM, STIL, Vluchtelingenwerk, etc.), telefonisch vertalen van zorgaanbieders en andere instanties.

 • € 2.000

  Taallessen
  Doelstelling: Mensen de Nederlandse taal aanleren zodat betere communicatie mogelijk is.

 • € 2.000

  Huiswerkbegeleiding
  Doelstelling: Hulp aan kinderen en tieners bij huiswerk.

 • € 3.500

  Groepsvakantie
  Doelstelling: Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om op vakantie te gaan. De financiële mogelijkheden ontbreken vaak voor mensen in het netwerk van CCN. Daarom wordt er voor gekozen om in de zomervakantie een groepsvakantie van CCN vorm te geven. Heerlijk om een weekje te ontspannen en om de tijd te hebben om elkaar beter te leren kennen.

 • € 3.500

  Coördinatie praktische hulp
  Doelstelling: We vinden het belangrijk om er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen bij problemen, van welke aard dan ook. Zo willen we elkaar én de wijk ook praktisch helpen. Door bijvoorbeeld te klussen, hulp te bieden met financiën, een fiets te repareren, een auto uit te lenen, kleding of voedsel uit te delen of een taalmaatje te zoeken.

 • € 3.000

  Cross Cultural Talent
  Doestelling: Coss Cultural Talent is een sociale coöperatie waar mensen gezamenlijk aan het werk gaan. Een sociale coöperatie is een commerciële vereniging waarin deelnemers elkaar versterken in ondernemerschap en samen onderzoeken welke mogelijkheden er in dezen zijn. Onder een veilige paraplu worden commerciële bedrijfjes gestart waarmee deelnemers vanuit hun eigen talenten kunnen proberen hun dromen waar te maken. Zo wordt men voorbereid op de arbeidsmarkt en kan men eventueel langzaamaan op eigen kracht volledig zelf gaan ondernemen