Nepal – Gehandicapten horen er helemaal bij

Projectdetails

In Nepal tellen mensen met een handicap nauwelijks mee. Zij zijn volgens de heersende hindoereligie vervloekt door de goden. Christenen en kerken in Nepal ontdekken dat de Bijbel iets anders leert en willen een ander geluid laten horenZij willen een naaste zijn voor doven, blinden en andere gehandicapten in hun midden. 

WerkveldZorg voor kwetsbare mensen
ProjectnummerNE.1.107
Streefbedrag€ 34.500
LocatieNepal

Meer informatie

Jezus Christus gaf het voorbeeld om onze naaste lief te hebbenvooral kwetsbare en gemarginaliseerde mensen, zoals mensen met een handicap. In Nepal wordt een handicap gezien als een vloekGehandicapten worden niet beschouwd als gelijken en daarom vaak buitengeslotenDeze houding zit diepgeworteld. Gelukkig willen christenen en kerken een ander geluid laten horen: een handicap is geen straf en voor God is iedereen waardevol!  

Samen met International Nepal Fellowship (INF) helpen we Nepalese christenen en gemeenten ontdekken wat Jezus in de Bijbel leert, onderzoeken we welke veranderingen nodig zijn, bijvoorbeeld in houding, taalgebruik en fysieke toegankelijkheid. Daarna stimuleren en ondersteunen we initiatieven ten bate van deze mensen. Dat kan een training gebarentaal zijn voor gemeenteleden, een rolstoelvriendelijke helling bij de kerk of een vaktraining voor gehandicapte jongeren.  

In dorpen starten we zelfhelpgroepen waar mensen met en zonder een handicap aan kunnen deelnemen om samen te praten over hun leven en om gezamenlijk ergens voor te sparen, bijvoorbeeld voor een medische behandeling. Problemen in het leven zijn vaak beter hanteerbaar als je het samen doet. Zo ontstaat er een onderlinge band en kan er wederzijds liefde groeien.  

Yam Bahadur Tamang komt uit Gorkha en is lid van een jonge christelijke gemeenteHij heeft zelf ook geen makkelijk leven gehad, maar desondanks had hij een zeer negatieve houding ten opzichte van personen met een handicap. Hij dacht altijd dat gehandicapten nergens goed voor zijn en slechts een last zijn voor hun familie. Dat veranderde geleidelijk toen hij in zijn gemeente meedeed aan een Bijbelstudie van INF en daar het Bijbels perspectief op mensen met een handicap ontdekteTijdens de simulatiesessie (zie foto) ervoer hij hoe het moet voelen om blind te zijn en zonder helper de weg naar de kerk te moeten vinden… Zijn mening en zijn houding begon te veranderen en geleidelijk aan groeide het respect voor dergelijke mensen in zijn gemeenschap. Hij leerde dat ook gehandicapten naar het beeld van God zijn geschapenHij is nu een actief lid van een zelfhelpgroep waarin ook gehandicapten deelnemen. Ze sparen samen voor bijvoorbeeld hulpmiddelen of aanpassingen in een woning van een gehandicapte. 

Yam wil jongeren met een handicap ook aan werk helpen. Hij is, mede dankzij een lening van de zelfhelpgroep, net met een kippenhouderij gestart en dat loopt goed. Hij neemt nu heel bewust gehandicapte mensen in dienst. Ook geeft hij een deel van zijn opbrengst aan het gehandicaptenfonds van zijn zelfhelpgroepYam is heel gelukkig met al deze veranderingen, voor hemzelf en voor de gehandicapten om hem heen.

Steun dit project

  • € 1.000

    Met € 1.000 kan een kerk een rolstoelvriendelijke entree en een aangepast toilet maken.

  • € 1.000

    Een groepscursus gebarentaal voor gemeenteleden kost € 1.000

  • € 50

    Voor € 50 kan een gemeente braille- en/of audiobijbels aanschaffen