Nepal – Oog en hart voor gehandicapten

Projectdetails

Hulporganisatie ACN heeft oog en hart voor mensen die in moeizame omstandigheden leven, zoals mensen met een handicap. Zij worden vanuit de heersende hindoereligie achtergesteld en hebben maar weinig kansen. ACN komt voor hen op en biedt hen onder andere een vaktraining aan, zodat ze beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en dit op een manier die bij hen past. Ook stimuleert ACN lokale kerken om een helper en een familie voor hen te zijn.  

WerkveldZorg voor kwetsbare mensen
ProjectnummerNE.1.106
Streefbedrag€ 17.650
LocatieNepal

Meer informatie

Het grootste deel van de Nepalese bevolking (ca. 30 miljoen) bevindt zich in een vicieuze cirkel van armoede. Er zijn ontelbaar veel gemarginaliseerde en kansarme gemeenschappen die onvoldoende toegang hebben tot basishygiëne en -gezondheidszorg. Na de verwoestende aardbevingen in 2015 is de economie van het land nog verder verslechterd, waarbij de meest kwetsbaren en armen weer het hardst worden getroffen.

De christelijke kerken in Nepal zijn jong en het aantal christenen groeit hard. Er zijn gelukkig diverse christelijke organisaties die zich het lot van hun naasten aantrekken, zoals onze partner Asal Chhimekee Nepal in Pokhara. Asal Chhimekee betekent ‘goede buur’. ACN is in 2003 opgericht door 45 kerken in Pokhara, als antwoord op de enorme sociale problemen waar zoveel kansarme, gemarginaliseerde gemeenschappen in de omgeving van Pokhara mee worstelen (met name de districten Kaski en Nawalparasi).

ACN heeft onder andere oog en hart voor de vele vrouwen die er alleen voor staan en vaak een moeizaam bestaan leiden. In nauwe samenwerking met de lokale kerken helpt ACN hen op weg om gezonder te leven en beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo kan de spiraal van armoede en achterstelling worden doorbroken. Om inkomen te helpen generen, helpt ACN bij het oprichten van zelfhulpgroepen en met microfinanciering. Dat helpt hen enorm! Ze worden geholpen bij het ondernemerschap, er is alfabetiseringles, vakonderwijs en agrarische training. De lokale kerken worden nauw betrokken bij deze zelfhulpgroepen. Uiteindelijk, na een paar jaar, nemen zij het werk van ACN over. Verder besteden ACN-medewerkers aandacht aan basishygiëne, zoals schoon drinkwater, sanitatie en verzorging van baby’s en kinderen.

Het verhaal van Sunam en Rania 

Vanwege de covid-19 pandemie die ook Nepal en haar al wankele economie hard trof, is de armoede het afgelopen jaar weer gestegen en de groep kwetsbaren weer gegroeid. Het gaat ook vaak om jongeren. Dit wakkert ons verlangen om de armoedespiraal te doorbreken in Nepal nog meer aan. Vaktraining bijvoorbeeld is meer dan ooit nodig! Veel Nepaleze jongeren in de sloppenwijken van Pokhara en omringende arme dorpen zijn laag- of niet geschoold. Dit helpt hen niet in het vinden van werk, zeker in de huidige situatie niet. Jongeren hebben vaardigheden, ideeën en soms een startbedragje nodig om goed inzetbaar te zijn, om zelf iets te kunnen doen. Sunam en Rania (foto) zijn al dolgelukkig met hun koks- en kapperopleiding! We willen graag nog meer van hun leeftijdsgenoten eenzelfde kans biedenHet helpt hen en hun families aan inkomen en helpt hen om uit de armoede te komen.  

Steun dit project

  • € 1.000

    Met € 1.000 kunnen 50 mensen worden geholpen bij het opzetten van inkomen genererende activiteiten / gemiddeld € 20 p.p. (voor bijv. zaden voor groenten of een kleine bijdrage om een winkelvoorraadje aan te leggen).

  • € 400 pp

    Een vakopleiding voor jongeren kost gemiddeld € 400 p.p.

  • € 1.000

    Dorps-sessies voor vrouwen over basisgezondheid (borstvoeding, kraamzorg, gezonde voeding, hiv/aids).

Een ander verhaal is dat van Sushma…