Nicaragua – Samen groeien – onderwijs & vorming voor kinderen en tieners

Projectdetails

In vijf achterstandswijken van drie grote steden in Nicaragua biedt de Iglesia Reformada kinderen en tieners een kans om te ontsnappen uit de vaak uitzichtloze situatie van armoede, geweld en verslaving. Onderwijs op school is van lage kwaliteit en er zijn vaak klassen met meer dan 60 kinderen. In het project is er aandacht en liefde voor ieder kind. In kleine groepjes krijgen bij elkaar 375 kinderen hulp met huiswerk van school, les in basisconcepten van lezen/rekenen, Bijbelonderwijs, sport/spel. Ongeveer 60 kinderen krijgen bovendien iedere dag een maaltijd.

WerkveldZorg voor kwetsbare mensen
ProjectnummerNI.1.101
Streefbedrag€ 25.000
LocatieNicaragua

Meer informatie

Nicaragua is het armste land van Latijns-Amerika met een historie van geweld door burgeroorlogen en dictatoriale regimes. Het onderwijs is gratis, maar veel kinderen leren weinig op school door frequente afwezigheid van docenten, overvolle klassen (60+) en de slechte kwaliteit van lesgeven. Veel kinderen lopen grote leerachterstand en/of maken de middelbare school niet af.

De Iglesia Reformada werkt in de achterstandswijken van de grote steden Managua, Masaya en Tipitapa. In deze wijken leeft meer dan de helft van de mensen in armoede en 20% zelfs in extreme armoede. Veel alleenstaande moeders moet er alles aan doen om de eindjes aan elkaar te knopen in hun krotjes aan de rand van de wijk. De wijken kenmerken zich door een hoog percentage werkelozen en/of mensen die in de informele sector werken. Door de uitzichtloze situatie is er veel verslaving, geweld en misbruik in de krottige onderkomens van de kinderen en tieners in het project.

De Iglesia Reformada helpt de kinderen en jongeren uit de wijken met een project waarin de volgende onderdelen zitten:

 • Academische vorming (rekenen, lezen, huiswerkbegeleiding)
 • Geestelijke vorming (Bijbelonderwijs, normen en waarden)
 • Persoonlijke vorming (psychosociale begeleiding kinderen/tieners, levens- vaardigheden, beroep/levensoriëntatie)
 • Vorming familie (ouder/kind ontmoeting, opvoedcursus)
 • Voeding (maaltijden, voorlichting)

Wijken waar gewerkt wordt: Masaya: Santa Teresa & Los Altos, Managua: Venezuela/URSS & Camilo Ortega, Tipitapa: San Rafael.

In de projecten van de kerk is er aandacht voor ieder kind, tijd voor een knuffel en een compliment. De kerken willen het licht van Jezus laten schijnen in het leven van de kinderen en tieners. Door het onderwijs, de vorming en de liefde/aandacht krijgen de kinderen weer zelfvertrouwen, zin om te leren en geloof in de toekomst.

Op de vijf verschillende locaties worden in totaal 375 kinderen en tieners (leeftijd 5-16jr) opgevangen en ondersteund. Om iedere dag de kinderen en de tieners les te geven en te begeleiden is er een team van tien pedagogen, inclusief psycholoog en pedagoog. Daarnaast zijn er kosten van diverse activiteiten op gebied van academische vorming, bijbelonderwijs, psychosociale steun en maaltijden.

Het verhaal van…
Jahoska is een meisje van 15 uit de wijk Santa Teresa in Masaya, op haar 13e werd ze zwanger van een jongen waarmee ze contact had gemaakt via facebook. Ze kwam op een dag niet meer thuis van school en liep weg van huis om bij haar vriend te kunnen zijn. Ze stopte met school. Haar vriendje liet haar al snel weer in de steek en Jahoska werd thuis weer door haar moeder opgevangen. Tijdens de periode van zwangerschap kwam ze bijna haar huis niet uit omdat ze zich schaamde. Pas een half jaar na de geboorte klopte ze bij ons aan om zich aan te sluiten bij het programma. Ze heeft de school weer hervat na de geboorte en krijgt extra bijles in het project van de Iglesia Reformada in Masaya. Johaska woont bij haar ouders met haar baby. In het kleine huisje wonen drie gezinnen en in totaal 10 personen, 5 volwassenen, 2 tieners en 3 kinderen. De inkomsten van de familie zijn laag. Haar vader (57) werkt als wacht en ze hebben een klein winkeltje aan huis. Haar moeder (52) is ambulante verkoopster van varkensvlees. Jahoska bezoekt ook regelmatig de kerkdiensten.

Steun dit project

 • € 14.500

  De kosten voor pedagogisch medewerkers, psycholoog en pedagoog zijn: € 14.500,-

 • € 2.000

  De kosten voor onderwijsactiviteiten zijn: € 2.000,-

 • € 600

  De kosten voor Bijbelonderwijs activiteiten zijn: € 600,-

 • € 500

  De kosten voor ouderactiviteiten zijn: € 500,-

 • € 600

  De kosten voor maaltijden zijn: € 600,-