Nicaragua – Samen groeien – Aandacht voor kinderen in uitzichtloze situatie

Projectdetails

In vijf achterstandswijken van drie grote steden in Nicaragua biedt de kerk kinderen en tieners een kans om te ontsnappen uit de vaak uitzichtloze situatie van armoede, geweld en verslaving. De kinderen krijgen hulp bij huiswerk, les in lezen en rekenen, bijbels onderwijs en sport en spel. Daarnaast ontvangen zo’n 60 kinderen elke dag een maaltijd.

WerkveldZorg voor kwetsbare mensen – Voedselhulp
ProjectnummerNI.1.101
Streefbedrag€ 11.000
LocatieNicaragua

Meer informatie

Nicaragua is het armste land van Latijns-Amerika. Het onderwijs is gratis, maar veel kinderen leren weinig op school: hun juf of meester is vaak afwezig, klassen zijn overvol (meer dan 60 kinderen) en de kwaliteit laat te wensen over. Veel kinderen lopen grote leerachterstand en/of maken de middelbare school niet af.

De Iglesia Reformada werkt in vijf achterstandswijken van de grote steden Managua, Masaya en Tipitapa. In deze wijken leeft meer dan de helft van de mensen in armoede en 20% zelfs in extreme armoede. Veel alleenstaande moeders moeten er alles aan doen om de eindjes aan elkaar te knopen in hun krotjes aan de rand van de wijk. De wijken kenmerken zich door het hoge percentage werkelozen. Door de uitzichtloze situatie is er veel verslaving, geweld en misbruik.

De Iglesia Reformada helpt de kinderen en jongeren uit de wijken met:

  • Academische vorming (rekenen, lezen, huiswerkbegeleiding).
  • Geestelijke vorming (bijbel onderwijs, normen en waarden).
  • Persoonlijke vorming (psychosociale begeleiding kinderen/tieners, levensvaardigheden, beroep/levensoriëntatie).
  • Vorming familie (ouder/kindontmoeting, opvoedcursus).
  • Voeding (maaltijden, voorlichting).

Tijdens de naschoolse opvang is er aandacht voor ieder kind, tijd voor een knuffel en een compliment. De kerken willen het licht van Jezus laten schijnen in het leven van de kinderen en tieners. Door het onderwijs, de vorming en de liefde/aandacht krijgen de kinderen weer zelfvertrouwen, zin om te leren en geloof in de toekomst.

Op de vijf verschillende locaties worden in totaal 375 kinderen en tieners (leeftijd 5-16jaar) opgevangen en ondersteund. Om iedere dag de kinderen en de tieners les te geven en te begeleiden is er een team van tien pedagogen, inclusief een psycholoog en pedagoog. Daarnaast zijn er kosten van diverse activiteiten op gebied van academische vorming, bijbels onderwijs, psychosociale steun en maaltijden.

Het verhaal van…
Jahoska is een meisje van 15 uit de wijk Santa Teresa in Masaya, op haar 13e werd ze zwanger van een jongen waarmee ze contact had gemaakt via facebook. Ze kwam op een dag niet meer thuis van school en liep weg van huis om bij haar vriend te kunnen zijn. Ze stopte met school. Haar vriendje liet haar al snel weer in de steek en Jahoska werd thuis weer door haar moeder opgevangen. Tijdens de periode van zwangerschap kwam ze bijna haar huis niet uit omdat ze zich schaamde. Pas een half jaar na de geboorte klopte ze bij ons aan om zich aan te sluiten bij het programma. Ze heeft de school weer hervat na de geboorte en krijgt extra bijles in het project van de Iglesia Reformada in Masaya. Johaska woont bij haar ouders met haar baby. In het kleine huisje wonen drie gezinnen en in totaal 10 personen, 5 volwassenen, 2 tieners en 3 kinderen. De inkomsten van de familie zijn laag. Haar vader (57) werkt als wacht en ze hebben een klein winkeltje aan huis. Haar moeder (52) is ambulante verkoopster van varkensvlees. Jahoska bezoekt ook regelmatig de kerkdiensten.

Steun dit project

  • € 20

    Kosten voor de naschoolse opvang is € 20 per maand per kind.