Noaberschap in Drenthe (IZB)

Projectdetails

De uitgestrekte gemeente Westerveld bestaat uit enkele grotere, historische dorpskernen en vele kleinere gehuchten. Steeds meer toeristen weten de aantrekkelijke regio te vinden, wat zorgt voor een interessante mix tussen traditionele Drenten en ‘import’. Ook in de kerken is die mix zichtbaar.

Begin 2022 verscheen de Kerkenvisie Westerveld. In dit onderzoeksrapport, opgesteld in opdracht van de overheid, wordt de sombere conclusie getrokken dat van de dertien kerken in Westerveld er de komende decennia maar liefst tien zullen sluiten. Mark de Jager, predikant van de Brug-Es Kerk in Dwingeloo, schrok. ‘Niet alleen van de conclusies, maar ook van de lauwe reacties van mensen om mij heen. Het verdwijnen van kerken werd als gegeven geaccepteerd.’

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.366
Streefbedrag€ 5.650
LocatieNederland

Meer informatie

In de Drentse dorpen van de gemeente Westerveld staat het zogenoemde Noaberschap erg onder druk door de veranderende sociale samenstelling en cultuurveranderingen.

Het belang van zingeving voor een positieve gezondheid wordt steeds vaker erkend, en zowel de lokale overheid als maatschappelijke organisaties zoeken naar manieren om zingevingsvragen te agenderen.

Bij al deze ontwikkelingen – Noaberschap, hulpverlening bij crises en zingeving – ligt al eeuwenlang een expertise bij kerken. Kerkelijke vrijwilligers en professionals komen op plekken waar hulpverleningsinstanties niet komen.

Met Missie Westerveld zoekt en ontwikkelt de kerk mogelijkheden voor bestaande en nieuwe gemeenschappen die verbindingen maken tussen verschillende groepen mensen in de dorpen, Het is een project vanuit de kerken, voor de bredere gemeenschappen in het dorp. Een project waarbij zingevingsvragen en verbindende gesprekken opnieuw op de kaart worden gezet, gericht op het veranderende maatschappelijke en kerkelijke landschap in de regio.

Ds. Mark de Jager verlangde ernaar, missionair aan de slag te gaan, te ontdekken hoe het evangelie kan blijven klinken. Ook krimpende kerken, zo is zijn rotsvaste overtuiging, zijn geroepen zich in te zetten voor de vrede van hun dorp. Na het lezen over de situatie in Westerveld kwam hij in beweging.

‘Met jeugdige overmoed dacht ik aan Jezus’ woord over “velden die rijp zijn om te oogsten” en schreef ik de IZB en de lokale kerken aan om een plan te maken.’ Beide partijen reageerden positief. Dominee De Jager is inmiddels parttime in dienst bij de IZB om Missie Westerveld te ontwikkelen.

‘Je proeft dat er hoop ontstaat in de kerken. Krimp wordt nog steeds serieus genomen, maar er is ook een gerichtheid op waar ruimte is voor groei.’

Steun dit project