Omzien naar elkaar in Limburg (IZB)

Projectdetails

Begin 2019 is ds. Ron van der Spoel verhuisd naar Maastricht. Samen met zijn vrouw hebben zij gehoor gegeven aan de roeping om naar Limburg te verhuizen. Ron is biddend op zoek gegaan naar welke rol hij daar moest innemen. In zijn zoektocht is Ron in contact gekomen met het Leger de Heils, waar nu op diaconaal vlak een goede samenwerking mee is om mensen te ondersteunen die aan de grond zijn geraakt.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.360
Streefbedrag€ 5.300
LocatieNederland

Meer informatie

Ds. Ron van der Spoel is namens IZB in Limburg aan het werk. Eén dag per week is hij ook in het inloophuis te vinden, een initiatief met het Leger des Heils. Ron: ‘Als je betrokken bent op je omgeving, ga je ervoor bidden. En omgekeerd, als je voor je omgeving bidt, word je steeds meer bereid om je ervoor in te zetten. Ik wil er zijn voor mensen die aan de grond zitten, die eenzaam zijn, die hopen dat iemand naar hun levensverhaal wil luisteren.

In de zoektocht van Ron om zijn werk vorm te geven is hij onder andere via het inloophuis ook een aantal andere christenen op het spoor gekomen die het verlangen hebben om nieuwe wegen te gaan in Limburg. Inmiddels is er een netwerk ontstaan die elkaar met enige regelmaat ontmoeten ter inspiratie en bemoediging. Dit netwerk is nauw verbonden aan het lokale diaconale werk.

‘Het kan jou en mij ook overkomen’

Ooit was André een hardwerkende, succesvolle manager. Maar hij kreeg te maken met een burn-out, raakte zijn baan kwijt, zijn huwelijk liep op de klippen, en op een kwade dag had hij geen dak meer boven z’n hoofd. ‘Dan ben je letterlijk op de straat aangewezen’, zegt ds. Ron van der Spoel, coördinator van het inloophuis van het Leger des Heils in de binnenstad van Maastricht.  ‘Waarmee ik maar wil zeggen: we kunnen allemaal in zo’n situatie belanden. Het kan jou en mij ook overkomen.’

André is nu een van de vaste gasten van het inloophuis. Hij helpt bij het sorteren van de tweedehands kleding die hier voor weggeefprijzen te koop is en verricht allerlei hand- en spandiensten. Feitelijk is hij, evenals veel van de andere bezoekers, inmiddels gepromoveerd tot vrijwilliger. En ondertussen komen ze voor een kop koffie, waarbij veel wordt gepraat. God en geloof komen daarbij vaak aan de orde. ‘Als alle opsmuk eraf is, gebeurt dat vanzelf.’

Steun dit project