Rwanda – Onderwijs aan kansarme jongeren

Projectdetails

CEFORMI biedt 180 kansarme jongeren een vakopleiding zodat zij later in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

WerkveldOnderwijs en werk
ProjectnummerRW.1.103 (voorheen RW.2.001)
Streefbedrag€ 23.500
LocatieRwanda

Meer informatie

Meer dan 60% van de bevolking van Rwanda is tussen de 16-35 jaar. Er zijn veel weeskinderen, jongeren groeien op in gebroken gezinnen en er is veel armoede en werkloosheid. Om hier iets aan te doen biedt CEFORMI vakopleidingen voor kansarme en kwetsbare jongeren. CEFORMI is een christelijke onderwijsinstelling van de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Ze kunnen hier een vak leren en zo in hun eigen levensonderhoud voorzien. Zo’n 180 studenten (40% meisjes) leren hier het vak van timmerman, metaalbewerker, bouwvakker, loodgieter, elektricien, kleermaker, cateraar en kapper. Met dankbaarheid mag gezegd worden dat de meeste jongeren na de opleiding een passende baan vinden. CEFORMI deelt ook het Evangelie en daarmee is er ook aandacht voor de geestelijke ontwikkeling van de studenten. Ze leren over christelijke waarden, over vrede met God, genezing en verzoening. Dit is nog steeds hard nodig in dit land dat nog zo duidelijk de sporen draagt van burgeroorlogen.
Studenten betalen een schoolbijdrage, maar dat is niet dekkend. Omdat het om kansarme en kwetsbare jongeren gaat, kunnen zij geen hogere bijdrage betalen en draagt de school de kosten. De bijdrage van de GZB is een bijdrage in deze kosten. De opleiding verwerft ook eigen inkomsten door de verhuur van een grote conferentiezaal en de verkoop van producten die de studenten maken.

Het verhaal van…

Grace heeft geen ouders meer. Haar moeder stierf door vergiftiging toen Grace nog een klein kind was (vergiftiging komt in Afrikaanse landen helaas nog voor). Grace groeide op bij broers en zussen. Haar broer wees haar op de mogelijkheid van een opleiding bij Ceformi. Grace, een slimme meid die al een studie had gedaan, bezag de mogelijkheid om een praktijkopleiding in de catering te volgen. Waarom? Omdat ze goed in koken is en voor vrienden en familie regelmatig lekker eten bereidde. En omdat ze geen baan kon vinden na haar theoretische studie. En zo kwam Grace vorig jaar als boarding studente op Ceformi. Ze kreeg een stageplek bij een guesthouse van de Anglicaanse kerk. Daar kwamen haar begeleiders er achter dat Grace veel in haar mars had. Zij besloten tot het openen van een klein restaurantje bij het guesthouse, gerund door Grace! Ze doet het goed, is blij met haar baan en wil de nieuwe studenten van Ceformi het volgende meegeven: Focus je op je studie, dat heeft prioriteit. Toon daarom discipline in je studie. Vermijd slecht gedrag en slechte praktijken, want als je je daarmee inlaat, kom je nergens. Respecteer jezelf en respecteer God

Steun dit project

  • € 25

    Kosten voor leer- en werkmaterialen zijn ong. € 25,- per student per maand. Te denken valt aan lesboeken, stof voor de naaisters, hout, spijkers, maar ook water en elektriciteit.

  • € 100

    CEFORMI is een kostschool. De kosten voor inwoning liggen op € 100,- per student per maand (met name ontbijt en avondeten). Studenten betalen een bijdrage, maar dat is niet dekkend. Omdat het om kansarme en kwetsbare jongeren gaat, kunnen zij geen hogere bijdragen betalen en draagt de school de kosten.

  • € 1.500

    Onderhoud aan productiemachines en gebouwen is een terugkerende kostenpost voor de school. Elk jaar kost dit ongeveer € 1.500.

Locatie