Open maaltijden in de Martinikerk | Groningen (IZB)

Projectdetails

Iedere laatste woensdag van de maand organiseert de Wijkgemeente Martinikerk een open maaltijd in de Martinikerk, aan de Grote Markt van Groningen. Tijdens deze open maaltijden kunnen sociale contacten worden opgedaan, die vooral onder studenten bijzonder belangrijk zijn. In een grote stad kunnen mensen zich eenzaam en verloren voelen.  Aansluitend na de maaltijd is er een vesper.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.393 (voorheen NL.2.303)
Streefbedrag€ 1.400
LocatieNederland

Meer informatie

De maaltijden en vespers vonden hun oorsprong in de behoefte aan meer christelijke gemeenschap en structuur in de maalstroom van de week. Tijdens de maaltijd (die bereid is door vrijwilligers) is er ruimte voor ontmoeting. Hierdoor ontstaat er meer – informele –  sociale controle en betrokkenheid, met name onder studenten. Mensen helpen elkaar, kunnen meer hebben en voelen zich betrokken en verbonden met elkaar en de omgeving. Geregeld worden er dan ook nieuwe mensen meegenomen om de maaltijd te delen.

Johan Smit, een Groningse student van 25 jaar, ervaart de open maaltijden op woensdagavond als heel positief:
‘Zo’n twee jaar geleden heb ik kennisgemaakt met de open maaltijden en de vespers in de Martinikerk. Dat was een aangename kennismaking. Vooral de combinatie van die twee elementen: samen eten en een liturgie, ontmoeting en verstilling, inkeer, lofzang. De maaltijdvesper is een pleisterplaats voor veel studenten, gastvrij en verbindend. Zo maar midden in de week belandt je met allerlei mensen uit de stad aan tafel. Omzien naar elkaar kan veel vormen aannemen…’

Steun dit project

  • € 900

    Huur hoogkoor en kapel Martinikerk, 9x € 100

  • € 180

    Kosten maaltijden

  • € 200

    PR-kosten: posters, flyers, advertentie