Praktische hulp in Rotterdam-Zuid (IZB)

Projectdetails

Licht op Zuid (LoZ) is een multiculturele nieuwe geloofsgemeenschap in Rotterdam-Zuid. Het is een warme, kleurrijke kerk met mensen van allerlei culturen. Een belangrijk onderdeel van het werk van Licht op Zuid is diaconale hulp. Waar we destijds startten als geloofsgemeenschap voor wijkbewoners, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een groter wijkinitiatief met veel sociaal maatschappelijke activiteiten.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.362
Streefbedrag€ 19.500
LocatieNederland

Meer informatie

Licht op Zuid is gestart als missionair project vanuit de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid. Door het missionaire werk heen is een nieuwe geloofsgemeenschap gegroeid. Het werk richt zich in eerste instantie op de wijk Bloemhof. Een groot gedeelte van de inwoners zijn migrant en hebben een niet-Nederlandse achtergrond. Veel mensen in deze wijk hebben te kampen met allerlei financiële – en maatschappelijke problemen. Het is daarom vanzelfsprekend dat het werk van Licht op Zuid is verweven met diaconale activiteiten.

In de eerste fase van het ontstaan van Licht op Zuid werd het diaconale werk vooral vormgegeven door vrijwilligers uit de Maranathakerk. Hoewel dat nog steeds zo is, wordt er in de huidige fase met een nieuwe focus gewerkt. Het is de bedoeling dat de ontstane geloofsgemeenschap steeds meer zelf dienend in de wijk aanwezig is.

De diaconale activiteiten voorzien in een grote behoefte. Anders gezegd: het loopt storm. Voor alle activiteiten zijn er wachtlijsten. De sociaal maatschappelijke activiteiten zijn gericht op integratie en zelfredzaamheid: beheersing van de Nederlandse taal en onderwijs zijn daarbij belangrijke sleutels. Een prachtige bijkomstigheid van deze activiteiten is dat er onderlinge verbinding ontstaat tussen wijkbewoners die elkaar anders niet zouden ontmoeten of zelfs zouden vermijden. Bij al deze diaconale activiteiten doen moslims mee. Waar het bij een identiteitsgebonden activiteit een drempel voor hen is om binnen te komen, is dat bij deze activiteiten niet het geval. We hebben zowel in als buiten de wijk goede contacten en intensieve samenwerking met allerlei zorg- en welzijnsinstanties.

Veel mensen in Bloemhof hebben geen werk. Armoede is een groot probleem, evenals illegaliteit, verslaving en relationele problematiek. Er zijn veel vluchtelingen die hun weg proberen te vinden in de Nederlandse samenleving en regelgeving en uitgeprocedeerde asielzoekers die illegaal in Rotterdam verblijven en hulp zoeken bij een menswaardig bestaan. De maatschappelijk werker behartigt hun belangen door hen op weg te helpen in de wirwar van regelgeving en informatie. Zij leidt hen toe naar medische zorg en juridische ondersteuning. Men weet dat het maatschappelijk werk vanuit de kerk wordt geboden, waardoor mensen gemakkelijk hun geloofs- en zingevingsvragen bespreken.

“Ik was blij toen we twee jaar geleden een bovenwoning in de wijk Bloemhof kregen. Maar mijn blijdschap sloeg om in eenzaamheid. Mijn zoon ging naar school en ik bleef alleen achter. Nu heb ik via Licht op Zuid lieve mensen ontmoet. Ze luisteren naar mij en helpen mij Nederlands te leren.”

Laila (deelnemer taalles)

Steun dit project

 • € 4.000

  Taallessen: € 4.000
  In de wijk zijn veel mensen die de Nederlandse taal nog niet (goed) spreken. Via het aanbieden van taallessen helpen we mensen de Nederlandse taal aanleren zodat betere communicatie mogelijk is.

 • € 4.000

  Huiswerkbegeleiding: € 4.000
  Hulp aan kinderen en tieners bij huiswerk.

 • € 3.500

  Zomerkamp: € 3.500
  Voor lang niet iedereen is het vanzelfsprekend om eens een dagje weg te gaan, laat staan op vakantie te gaan. De financiële mogelijkheden ontbreken vaak voor mensen in het netwerk van LoZ. Daarom wordt er voor gekozen om in de zomervakantie een groepsvakantie van LoZ vorm te geven. Een mooie activiteit die veel betekent voor mensen, maar ook goed is voor de onderlinge verbondenheid.

 • € 4.000

  Individuele maatschappelijke begeleiding: € 4.000
  Niet alle mensen zijn geholpen met een activiteit, maar hebben persoonlijk begeleiding nodig bij de problemen die op hun pad komen. Met individuele begeleiding proberen we mensen duurzaam te helpen, bijvoorbeeld door de weg te wijzen naar instanties, mee te helpen bij aanvragen of door samen een financieel plan op te stellen.

 • € 3.000

  Huisgroepen: € 3.000
  De huisgroepen hebben naast de opbouw van de geloofsgemeenschap ook een belangrijke diaconale rol. Hier worden noden van elkaar gezien en worden mensen in de groep praktisch geholpen. Daarnaast is het ook een plaats waar nieuwkomers leren dienen.