Noodhulp sprinkhanenplaag Kenia

Projectdetails

Zwermen sprinkhanen vielen onlangs de provincie Turkana in het noordwesten van Kenia binnen en hebben vele hectaren begroeiing en voedselgewassen vernietigd. Dit is de ergste uitbraak die Kenia de afgelopen 70 jaar heeft meegemaakt. De levens van mensen staan op het spel… 
WerkveldNoodhulp en wederopbouw
ProjectnummerKE.N.100
StreefbedragEindrapportage beschikbaar
LocatieKenia

Meer informatie

Rapportage Noodhulp sprinkhanenplaag – Kenia 

Door de actuele ontwikkelingen en het nieuws over het coronavirus is er nauwelijks meer aandacht voor de sprinkhanenplaag in Kenia waarvan de getroffen bevolking in de provincie Turkana nog dagelijks de gevolgen ondervindt. Daarom wil Project 10 27 ook deze nood onder uw aandacht brengen. Om voor onze kwetsbare medemens te bidden en hen de hand te reiken.  We geloven dat juist in deze periode de kerk geroepen is om hoop te geven in een gebroken wereld.

Wat is er gebeurd?
In september 2019 werd een ‘invasie’ van sprinkhanen gemeld in het noordwesten van Kenia. Tot nu toe heeft de uitbraak meer dan tien provincies getroffen. Dit is de ergste uitbraak die Kenia de afgelopen 70 jaar heeft meegemaakt. Zwermen sprinkhanen vielen onlangs de provincie Turkana binnen en hebben vele hectares begroeiing en voedselgewassen vernietigd. De bewoners zijn hierdoor kwetsbaarder geworden voor honger in een regio die al aan droogte lijdt. Meer dan 10.000 hectare van gewassen en weiden zijn door sprinkhanen vernietigd. De hele gemeenschap van Turkana is grotendeels van vee afhankelijk voor hun levensonderhoud. Als deze ramp niet wordt gestopt, zal het leven van de mensen in deze regio en zelfs het hele land op het spel staan.

Tot dusver hebben de nationale en de provinciale overheid enkele maatregelen genomen om de situatie onder controle te houden, maar de verspreiding is nog steeds enorm, de bewoners gebruiken vaak onconventionele methoden, waaronder fluitjes, om de sprinkhanen weg te jagen.

Hulpverlening
De Hervormde Kerk van Oost-Afrika (RCEA) wil met het noodhulpproject ‘Sprinkhanenplaag Kenia’ de gevolgen van deze ramp aanpakken. Het grootste deel van de gemeenschap kon hun oogst niet van het land halen omdat ze tijdens de bloeiperiode door de sprinkhanen was vernietigd. Daardoor hebben de meesten van hen acute honger. De getroffen gezinnen en scholen in Turkana ontvangen voedsel zoals maïs, bonen, bakolie en gierst. Verder is het plan om ze zaad te geven voor het volgende plantseizoen, zodat ze straks weer in hun eigen voedsel kunnen voorzien.

Doelgroep
Dit project is gericht op de meest kwetsbare huishoudens (925). Via 25 door de kerk gesponsorde scholen wil men de kinderen bereiken en daarnaast 315 boeren helpen met zaaizaad. De hulpacties verlopen via het netwerk van de lokale gemeenschappen. Een projectteam probeert met de kerkleiders de meest behoeftige mensen en gezinnen en scholen in kaart te brengen.

GZB-partner
De Hervormde Kerk van Oost-Afrika is de uitvoerende partner van de GZB en neemt verantwoordelijkheid voor het noodhulpproject. De kerk gebruikt haar brede netwerk om het met succes uit te voeren. De kerk heeft het verlangen om in afhankelijkheid van de Heere God zoveel mogelijk getroffenen te bereiken en te helpen. Ze wil de effecten van de plaag verzachten en de bewonersweer perspectief bieden.

Via de lokale gemeente wordt bij gehouden hoeveel voedsel en zaden worden uitgedeeld en aan hoeveel huishoudens, scholen en boeren.

Wat is nodig?
Voor dit project is op korte termijn € 35.000 nodig. Hiermee kan voor € 18,50 per maand een gezin en voor € 900,00 per maand schoolkinderen aan voedsel geholpen worden. Landbouwers krijgen een bijdrage voor zaaizaad (€ 18,00).

Steun dit project

  • € 18,50

    Voor € 18,50 per maand kan een gezin aan voedsel geholpen worden.

  • € 900

    Voor € 900,00 per maand kunnen schoolkinderen aan voedsel geholpen worden

  • € 18

    Landbouwers krijgen een bijdrage voor zaaizaad € 18,00.